Štvorcová matica

Štvorcová matica obsahuje 81 prvkov. Koľko riadkov obsahuje táto matica?

Výsledok

r =  9

Riešenie:

Textové riešenie r =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Matica 3x3
  matrix_6 Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 2. Matička
  matrix_7 Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 3. Hodnosť 3
  matrix_15 Akú hodnosť má štvorcová matica druhého rádu, ak o nej vieme povedať len toľko, že je singulárna.
 4. Obdĺžniková matica 2
  matrix_18 Koľko stĺpcov obsahuje obdĺžniková matica, ktorá obsahuje 45 prvkov, pričom počet jej stĺpcov je 5x väčší ako počet jej riadkov.
 5. Matica 2
  matrix_12 Obdĺžníková matica obsahuje 12 prvkov a 3 riadky. Koľko stĺpcov má táto matica?
 6. Obdĺžníková matica
  matrix_9 Obdĺžníková matica obsahuje 3 riadky a 4 stĺpce. Určte, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 7. Inverzná matica
  matrix Určte, kolko stĺpcov bude obsahovat inverzná matica k matici C, ak vieme, že matica C obsahuje 9 prvkov.
 8. Jednotková matica easy
  matrix_17 Napíšte počet jednotiek, ktoré obsahuje jednotková matica s počtom riadkov 3.
 9. Nulová matica
  matrix_16 Určte determinant štvorcovej matice typu 4x4, ak o ňej vieme, že je nulová.
 10. Dvojnásobok riadku
  matrix_19 Hodnosť matice A je 3. Akú hodnosť bude mať táto matica, ak k jej prvému riadku pripočítame dvojnásobok druhého riadku.
 11. Jednotková matica
  matrix_5 Vypočítaj, akú hodnotu má determinant jednotkovej matice s počtom riadkov 11.
 12. Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 13. Determinant súčinu
  matrix_20 Determinant súčinu 2 štvorcových matíc má hodnotu 3. Akú hodnotu bude mať súčin príslušných determinantov týchto matíc.
 14. Determinant inverznej matice
  matrix_1 Determinant inverznej matice k matici C má hodnotu 0,125. Určte, kolkokrát je vačší determinant matice C ako determinant inverznej matice k matici C.
 15. Determinant inv2
  matrix Determinant inverznej matice k matici B má hodnotu 0,25. Akú hodnotu má determinant matice B?
 16. Determinant
  matrix_8 Aké číslo dostaneme, ak vynásobíme determinant matice A s determinantom jej inverznej matice.
 17. Determinant inverznej
  det Determinant matice A má hodnotu 2. Akú hodnotu bude mať determinant inverznej matice k matici A.