Exponenciálna rovnička 2

Vypočítajte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64.

Výsledok

x =  -3

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Exponenciálna rovnička
  exp_8 Určte, akú hodnotu má y vo výraze (3^y): (4^-1)=36.Y je prirodzené číslo vačšie ako nula.
 2. Počítačová revolúcia
  Intel386 Keď sme začínali robiť s počítačmi, tak prvý procesor, ktorý si pamätám bol Intel 8080 z roku 1974 s výkonom 0.5 MIPS. Vypočítajte o koľko percent ročne stúpal výkon procesorov, ak Intel 486DX z roku 1992 má výkon 54 MIPS. Aká by bola spotr
 3. Exponenciálna rovnica
  exp V množine R riešte rovnicu: ?
 4. Log
  log Ak platí ?, akú hodnotu má b?
 5. Mesto 3
  city_2 Mesto má 22 000 obyvateľov. Za ako dlho sa dá očakávať, že bude mať 25 000 obyvateľov, ak priemerný ročný prírastok obyvateľov je 1,4%?
 6. Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 7. Mocninová rovnica
  exp_6 Riešte mocninovú rovnicu: 2,1463 = 0,4179x0,419
 8. Lekná
  lekno_2 Na rybníku rastú lekná, každý deň sa ich počet zdvojnásobí. Celá hladina sa pokryje za 12 dní. Za koľko dní sa pokryje 8 hladín?
 9. Exponenciála
  exp_2 Akú hodnotu má x vo výraze 8^x=1/64
 10. Exponenciálna rovnica
  exp Riešte exponenciálnu rovnicu (v obore reálnych čísel): 98x-2=9
 11. Súradnica
  exp_ln Dopočítajte chýbajúcu súradnicu bodu M [x; 120] grafu funkcie f danej predpisom f: y = 5x
 12. Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 13. Exp rovnica
  uradnik_1 Určte, čomu sa rovná y vo výraze (16^y):5=0,4
 14. Exponenciálna rovnica
  exp_13 Určte, čomu sa rovná x v rovnici: (256^x):10^-1=40
 15. Logaritmus
  log_hat Určite číslo, ktorého decimal logaritmus je -3.8.
 16. Rovnica
  cubic Koľko reálnych koreňov má rovnica ? ?
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?