Exponenciálna rovnička 2

Vypočítajte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64.

Výsledok

x =  -3

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Počítačová revolúcia
  Intel386 Keď sme začínali robiť s počítačmi, tak prvý procesor, ktorý si pamätám bol Intel 8080 z roku 1974 s výkonom 0.5 MIPS. Vypočítajte o koľko percent ročne stúpal výkon procesorov, ak Intel 486DX z roku 1992 má výkon 54 MIPS. Aká by bola spotr
 2. Postupnosť
  seq Vypočítajte, koľký člen postupnosti určenej vzťahom ? má hodnotu 86.
 3. Kryštál
  crystal Kryštál narastie každý mesiac o 2.2 promile zo svojej hmoty. Za koľko mesiacov narastie kryštál z hmotnosti 160 g na hmotnosť 311 g?
 4. Do kina
  tree Janka sa v 8 hod dozvedela, že všetkých 1093 žiakov školy pôjde do kina. Počas 20 min. to povedala 3 kamarátom. Každý z nich to opäť za 20 min. povedal ďalším trom. Týmto spôsobom sa správa šírila ďalej. V koľko hodín sa ju dozvedeli všetky deti v škole?
 5. Rovnica s faktoriálom
  fact Určte hodnotu x a y vo výraze: x!·10^y=0,0504.
 6. Exponenciálna rovnica
  exp Určte x, ak 625^x=5
 7. Mocniny v rovnici
  exp_3 Určte hodnotu x v tejto rovnici: (0,125^x)·104=5000
 8. Mocninová rovnica
  exp_6 Riešte mocninovú rovnicu: 2,1463 = 0,4179x0,419
 9. Mesto 3
  city_2 Mesto má 22 000 obyvateľov. Za ako dlho sa dá očakávať, že bude mať 25 000 obyvateľov, ak priemerný ročný prírastok obyvateľov je 1,4%?
 10. Polčas rozpadu
  Bi Určite polčas rozpadu bizmutu, ak hmotnosť bizmutu z pôvodnej hmotnosti 32g bola za 242 minút iba 2g.
 11. Exponenciálna rovnica
  exp V množine R riešte rovnicu: ?
 12. Súradnica
  exp_ln Dopočítajte chýbajúcu súradnicu bodu M [x; 120] grafu funkcie f danej predpisom f: y = 5x
 13. Pokles ceny auta
  car_old Automobil stráca hodnotu každý rok 15%. Určite dobu v rokoch, kedy bude cena polovičná.
 14. Log
  log Ak platí ?, akú hodnotu má b?
 15. Demografia
  population Počet obyvateľov mesta vzrástol za 10 rokov z 42000 na 54500. Aký je priemerný ročný prírastok obyvateľstva v percentách?
 16. Populácia
  population_1 V meste žije 65 000 obyvateľov. Pred 40 rokmi ich bolo 157 000. Koľko obyvateľov bude v meste žiť za ďalších 10 rokov, ak sa počíta s priemerným prírastkom počtu obyvateľstva ako v predchádzajúcich rokoch?
 17. Logaritmus
  log_hat Určite číslo, ktorého decimal logaritmus je -3.8.