Exponenciálna rovnička 2

Vypočítajte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64.

Výsledok

x =  -3

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Exponenciálna rovnička
  exp_8 Určte, akú hodnotu má y vo výraze (3^y): (4^-1)=36.Y je prirodzené číslo vačšie ako nula.
 2. Mocninová rovnica
  exp_6 Riešte mocninovú rovnicu: 2,1463 = 0,4179x0,419
 3. Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 4. Lekná
  lekno_2 Na rybníku rastú lekná, každý deň sa ich počet zdvojnásobí. Celá hladina sa pokryje za 12 dní. Za koľko dní sa pokryje 8 hladín?
 5. Mesto 3
  city_2 Mesto má 22 000 obyvateľov. Za ako dlho sa dá očakávať, že bude mať 25 000 obyvateľov, ak priemerný ročný prírastok obyvateľov je 1,4%?
 6. Exponenciálna rovnica
  exp V množine R riešte rovnicu: ?
 7. Log
  log Ak platí ?, akú hodnotu má b?
 8. Súradnica
  exp_ln Dopočítajte chýbajúcu súradnicu bodu M [x; 120] grafu funkcie f danej predpisom f: y = 5x
 9. Exponenciálna rovnica
  exp Riešte exponenciálnu rovnicu (v obore reálnych čísel): 98x-2=9
 10. Efko
  exp_7 Určte hodnotu f: 0,49^f=0,7
 11. Exp rovnica
  uradnik_1 Určte, čomu sa rovná y vo výraze (16^y):5=0,4
 12. Exponenciálna rovnica 8
  exp_16 Určte x, ak 3^x:32996=81
 13. Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 14. Logaritmus
  log_hat Určite číslo, ktorého decimal logaritmus je -3.8.
 15. Rovnica
  cubic Koľko reálnych koreňov má rovnica ? ?
 16. Neznáme číslo
  calc Určte x, ak 27^x=1/3
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?