Sklon rebríka

Aký je sklon rebríka 6,2m ak je opretý je vo výške 5,12.

Výsledok

A =  55.67 °

Riešenie:

Textové riešenie A =

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka. Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka. Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Lanová dráha
  petrin_draha Pozemná lanová dráha na Petřín v Prahe bola dlhá 408m a prekonáva výškový rozdiel 106m. Vypočítajte uhol stúpania.
 2. Rovnoramenný trojuholník
  iso1 Rovnoramenný trojuholník ABC má základňu |AB|=16cm a rameno dĺžky 10cm. Aké sú dĺžky ťažníc?
 3. Rovnoramenný
  math_fun_1 Aké veľké sú uhly rovnoramenného trojuholníka ABC, ak jeho základňa je dlhá a=9 m a rameno b=6 m.
 4. Lanovka 2
  lanovka_1 Lanovka stúpa pod uhlom 54° a spája hornú a dolnú stanicu s výškovým rozdielom 517 m. Aká dlhá je je trať lanovky?
 5. Rovnostranný trojuholník
  3angle_in_circle Aký musí byť najmenší polomer kruhovej dosky, aby sa z neho dal vyrezať rovnostranný trojuholník o strane 24 mm?
 6. Budova
  building Budovu som zameral pod uhlom 30°. Keď som sa pohol o 5 m budovu som zameral pod uhlom 45°. Aká je výška budovy?
 7. Lanovka 6
  lanovka_3 Aký veľký výškový rozdiel prekoná lanovka, ked stúpa 1200 m pod uhlom 70 stupňov?
 8. Kostolná veža
  church_tower Kostolnú vežu vidíme z cesty pod uhlom 62°. Keď sa vzdialime o 27 metrov, je ju vidieť pod uhlom 37°. Aká je vysoká?
 9. 30-60-90
  30-60-90 Najdlhšia strana trojuholníka s uhlami 30°-60°-90° meria 16. Aká je dĺžka najkratšej strany?
 10. Lanovka
  lanovka Lanovka stúpa pod uhlom 35° a spája hornú a dolnú stanicu s výškovým rozdielom 567 m. Aké dlhé je "nekonečné" ťažné lano lanovky?
 11. Javor
  tree_javor Vrchol stromu - javora vidno zo vzdialenosti 3 m od kmeňa stromu z výšky 1.8 m pod uhlom 45°. Zistite výšku stromu.
 12. Ciferník hodín
  center_angle Zadaný je ciferník hodín. Čísla 10 a 5 a 3 a 8 sú spojené priamkami. Vypočítaj veľkosť ich uhlov.
 13. Ťažisko
  triangles_13 V trojuholníku ABC s ťažiskom T platí b=7cm, tc=9cm uhol ATC je 112 stupňov. Vypočítajte dĺžku ťažnice ta.
 14. Referenčný uhol
  anglemeter Nájdite referenčný uhol nasledujúcich uhlov:
 15. Sínus
  sines V ▵ ABC, ak je sin (α) = 0.3 a sin (β) = 0.5 vypočítajte sin (γ)
 16. Trigonometria
  sinus Platí rovnosť: ?
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?