Rebrík

Rebrík dlhý 8 m je opretý o stenu. Jeho päta je vzdialená od steny 1 m. V akej výške sa rebrík dotýka steny?

Výsledok

d =  7.9 m

Riešenie:

Textové riešenie d =Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 2 komentáre:
#
Jirko Vrána
Rebrík je dlhý 10 m
Rebrík je vo výške 8 m
Koľko m je vzdialená päta od strany ?

3 roky  1 Like
#
Ucitel Matiky

avatar

Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Rebrík 10m
  rebrik_3 Rebrík dlhý 10 metrov je opretý o stenu tak, že jeho spodný okraj je 6 metrov od steny. Ako vysoko siaha rebrík?
 2. Rebrík
  studna Rebrík dlhý 7.6 m je opretý o stenu studne a je svojím dolným koncom je vzdialený od tejto steny 1.3 m. Ako vysoko je od dna studne je horný okraj rebríka?
 3. Rebrík
  rebrik_2 Rebrík má dĺžku 3,5 metra. Opiera sa o stenu tak, aby jeho spodný koniec je vzdialený 2 m od steny. Určte výšku rebríka.
 4. Adam oprel
  rebrik33_4 Adam oprel rebrík o dom tak, že horný koniec dosahoval k oknu vo výške 3,6 m a dolný koniec stál na rovnej zemi a bol od steny odstavený o 1,5m. Aká je dĺžka rebríka?
 5. Prepona
  sqrt Vypočítaj dlžku prepony v pravouhlom trojuholníku s odvesnami dlhými 71 cm a 49 cm.
 6. Žebřík
  studna_1 Žebřík dlouhý 5.4 metrů je umístěn ve studni tak, že svým dolním koncem je od stěny studny vzdálen 1.1 metrů. Horní část žebříku je opřena o horní okraj studny. Jak vysoká je studna ?
 7. Televízny vysielač
  vysilac Televízny vysielač je ukotvený vo výške 44 metrov štyrmi lanami. Každé lano je uchytené vo vzdialenosti 55 metrov od päty vysielača. Vypočítajte, koľko metrov lana bolo použité pri stavbe vysielača. Na každej uchytenie je potrebný pripočítať 0,5 metra lana
 8. Zlomený strom
  stromy_4 Strom je zlomený vo výške 4 metre nad zemou a vrch stromu sa dotýka zeme vo vzdialenosti 5 od kmeňa. Vypočítajte pôvodnú výšku stromu.
 9. Rozhodni
  decide Rozhodni, či trojica čísel udáva strany pravouhlého trojuholníka: 26,24,10.
 10. Základňa
  triangle_2 Vypočítaj základňu rovnoramenného trojuholníka s ramenom r=20 cm a výškou nad základňou v=10 cm.
 11. Výška RT
  unilateral_triangle Akú výšku má rovnostranný trojuholník so stranou b = 43?
 12. Odmocniny
  sqrt_8 Určte súčet druhých odmocnín z čísla 81.
 13. Stredná priečka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 14. Námestie
  namestie Obdĺžnikové námestie má dĺžky strán 183 a 244 metrov. Koľko metrov bude merať cesta, ktorá povedie po uhlopriečke námestia rovno z jedného rohu do druhého?
 15. Neznáme číslo
  18_1 Určte neznáme číslo, ktoré sa rovná dvom pätinám odmocniny zo 49.
 16. Je pravouhlý?
  rtriangle Je trojuholník so stranami 51, 56 a 77 pravouhlý?
 17. OPT
  right_triangle_pythagoras Aký obvod má pravouhlý trojuholník s odvesnami 16 cm a 18 cm?