Násobenie - 7. ročník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 225

 • Percentá
  percent_4 Určte 340 percent z čísel 45 a 55.
 • Promile
  promile Vypočítajte 12,3 ‰ zo 672.
 • Číslo
  prime Číslo 6600 rozložte na súčin prvočísel.
 • Percentá 6
  percents2_7 Určte, koľko je 305% z čísla 98.
 • Koľkokrát 5
  zlomky_20 Koľkokrát je štvrtina osminy menšia ako tretina šestiny?
 • Podiel mocnín
  mocninova_fx_4 Čomu sa rovná podiel 28:2^-5?
 • Porovnaj
  fraction Porovnajte zlomky ?. Ktorý zo zlomkov je väčší?
 • Výraz so záp. mocninou
  exp_2 Určte hodnotu tohto výrazu: (2^-7)·1012
 • Dvojnásobné percentá
  percents Koľko je 30% z 80% z 3200?
 • Koľko 93
  eura Koľko centov je 4/5 eura?
 • Priemer
  gaussian Priemer 9 čísiel je 45. Aký je ich súčet?
 • Percentá
  percents_1 Koľko je 15% z 30% zo 600?
 • Súčin
  numbers2 Aký je súčin 0,97 a najbližšieho nepárneho desatinného čísla?
 • V strede
  number_line Ktoré číslo je na číselnej osi v strede medzi štvrtinou pätiny a polovicou tretiny?
 • Kocka 2
  krychle_1 Koľkokrát sa zväčší povrch kocky ak ztrojnásobíme dĺžku jej hrany?
 • Pomer 3
  pomer_1 Pomer zapíš 5iatimi roznimi sposobmi: 4:12
 • Druhá
  numbers_49 Druhá odmocnina z 25 krát druhá odmocnina z 81 je aké číslo?
 • Čo je
  numberline Čo je viac dve tretiny z 99 alebo tri štvrtiny z 80
 • Kataster
  land Je pozemok o rozlohe 10427 m štvorcových. Koľko metrov štvorcových vlastním ak mám podiel 412776/118290415 z toho pozemku.
 • Neprítomný Hliník
  children_15 V triede je 32 žiakov. Koľko žiakov chýbalo na vyučovaní, ak neprítomných bolo 12,5%?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .
Príklady na násobenie. Príklady pre 7. ročník (siedmakov).