Násobenie - 8. ročník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 193

 • Percentá
  percent2 Vyjadrite v percentách:
 • Percentá
  percent_4 Určte 340 percent z čísel 45 a 55.
 • Nerovnica
  hyperbola (1+3x)/(x-2) > 3
 • Percentá 6
  percents2_7 Určte, koľko je 305% z čísla 98.
 • Dvojnásobné percentá
  percents Koľko je 30% z 80% z 3200?
 • Percentá
  percents_1 Koľko je 15% z 30% zo 600?
 • Rovnica s faktoriálom
  fact_1 Riešte rovnicu: x!:5=1008 Riešením rovnice je prirodzené číslo
 • V strede
  number_line Ktoré číslo je na číselnej osi v strede medzi štvrtinou pätiny a polovicou tretiny?
 • Bity, bajty
  bits Vypočítajte koľko rôznych čísel možno zakódovať v 16-bitovom binárnom slove?
 • Zložené percentá
  percent_27 Koľko je 17% z 30% z 500?
 • Druhá
  numbers_49 Druhá odmocnina z 25 krát druhá odmocnina z 81 je aké číslo?
 • Delitele
  one Nájdite všetky delitele čísla 493. Koľko ich je?
 • Neprítomný Hliník
  children_15 V triede je 32 žiakov. Koľko žiakov chýbalo na vyučovaní, ak neprítomných bolo 12,5%?
 • Koľko 89
  numbers_3 Koľko existuje 5 ciferných nepárnych čísel?
 • Šestnástková sústava
  digitrons Číslo 303 v šestnástkovej sústave bude aké číslo v desiatkovej sústave?
 • Percentá inak
  percent_sign Vypočítajte 24% ak 62% je 48.
 • Parcela
  land_parcel Obidva rozmery obdĺžnikovej parcely boli zväčšené o 26 %. O koľko % sa zväčšila jej výmera?
 • Trojciferné
  clocks_1 Určte počet všetkých kladných trojciferných čísiel, ktoré obsahujú číslicu 6.
 • Akým číslom 2
  percent_28 Akým číslom musíme násobiť číslo 20, aby sa zväčšilo o 5%
 • Hostia
  hostia Koľkými spôsobmi je možné rozsadiť 6 hostí do 7 kresiel v jednom rade?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .
Príklady na násobenie. Príklady pre 8. ročník (ôsmakov).