Rovnoramenný lichoběžník

Rovnoramenný lichoběžník ABCD o základnách délky |AB| = 6 cm, |CD| = 4 cm je diagonálami protínajícími se v bodě S rozdělen na 4 trojúhelníky. Jakou část plochy daného lichoběžníka zaujímají trojúhelníky ABS a CDS?

Správná odpověď:

r1 =  0,36
r2 =  0,16

Postup správného řešení:

a=6 cm c=4 cm  h = h1+h2 h1:h2 = a:c  h1 = h  a+ca  S = 2a+c   h  S1= 2a h1 S2= 2c h2  r1 = S1/S = 2a h1 / 2(a+c) h r1 = (a+c) ha h1  r1 = (a+c) ha h  a+ca r1 = (a+c)a  a+ca  r1=(a+c)2a2=(6+4)262=259=0,36
r2 = S2/S = 2c h2 / 2(a+c) h r2 = (a+c) hc h2  r2 = (a+c) hc h  a+cc r2 = (a+c)c  a+cc  r2=(a+c)2c2=(6+4)242=254=0,16Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte naši kalkulačka na přepočet poměru.
Vypočet rovnoramenného trojúhelníku.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: