Geometrická posloupnost 4

V geometrické posloupnosti je a4=20 a a9=-160. Vypočtěte první člen a1 a kvocient q.

Správný výsledek:

q =  -1,5157
a1 =  -5,7435

Řešení:

a9=a1q8=160 a4=a1q3=20  16020=q8q3  8=q5 (8)0.2=q q=1.5157
a9=a1q8 a1=160q8=5.7435 a2=a1q=8.70550563296 a3=a2q=13.1950791077 a4=a3q=20 a5=a4q=30.3143313302 a6=a5q=45.9479341999 a7=a6q=69.6440450637 a8=a7q=105.560632862 a9=a8q=160 a10=a9q=242.514650642 a11=a10q=367.583473599 a12=a11q=557.15236051 a13=a12q=844.485062895 a14=a13q=1280 a15=a14q=1940.11720513 a16=a15q=2940.66778879 a17=a16q=4457.21888408 a18=a17q=6755.88050316 a19=a18q=10240 a20=a19q=15520.9376411 a21=a20q=23525.3423103 a22=a21q=35657.7510726Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 0 komentářů:
avatar
Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

Další podobné příklady a úkoly:

 • Geometrická posloupnost 3
  sequence V geometrické posloupnosti je a8 = 312500; a11= 39062500; sn=1953124. Vypočtěte první člen a1, kvocient q a počet členů n z jejich součtu.
 • Desátý
  10 Vypočtěte desátý člen geometrické posloupnosti je-li dáno: a1=1/2 a q=2
 • Je dána 3
  seq Je dána geometrická posloupnost, jejíž první člen je 5 a kvocient je 4. Vypočítejte 4. , 6, 10. člen této posloupnosti.
 • Připočteme-li
  seq_sum Připočteme-li totéž číslo x k číslům -1,3,15,51 dostaneme první 4 členy geometrické posloupnosti. Vypočtěte číslo x a první 4 členy geometrické posloupnosti.
 • Členy GP
  numbers2_4 Jaký je 5. člen geometrické posloupnosti, pokud je 8. člen 80 a společný poměr (kvocient) r = 1/2?
 • Geometrická 5
  sequence O členy geometrické posloupnosti víme že: ? ? Vypočítej a1, q Děkuji mooooc
 • Posloupnost
  seq Vypočítejte, kolikátý člen posloupnosti určené vztahem ? má hodnotu 86.
 • Osm členů
  fn Urči prvních osm členů geometrické posloupnosti, pokud a9=512, q=2
 • V geometrické binární
  sequence_geo V geometrické posloupnosti je dáno : kvocient q = 1/2 a součet prvních šest členů S6=63. Určete pátý prvek a5.
 • Kvocient a třetí člen
  eq222_1 Určete třetí člen GP, pokud a1 + a2 = 36 a a1 + a3 = 90. Vypočtěte kvocient.
 • Exponenciálni rovnice
  exp_8 Vypočítejte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64
 • GP tři členy
  progression_ao Druhý a třetí člen geometrické posloupnosti jsou 24 a 12 (c +1) v tomto pořadí. Za předpokladu, že součet prvních tří členů posloupnosti je 76, určitě hodnotu c.
 • Tři členy GP
  exp_growth Součet tří čísel v GP (geometrické posloupnosti) je 21 a součet jejich čtverců je 189. Najděte tato čísla.
 • Geometrická posloupnost 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je dána geometrická posloupnost a6 = 7 a9 = 77. Vypočtěte s25 (= součet prvních 25 členů této posloupnosti).
 • 5 členů
  pst3.JPG Napište prvních 5 členů geometrické posloupnosti a určete, zda je rostoucí/klesající: a1= 3 q= -2
 • Geometrická posloupnost
  fractal Mezi čísla 4 a -12500 vložte 4 čísla, aby tvořily geometrickou posloupnost.
 • Geometrická posloupnost 2
  exp_x Daná je geometrická posloupnost a1=9,1, kvocient q=2,8. Vypočítejte a15.