Trojúhelník

Trojúhelník má obvod 42 cm. Strana a je 2 krát kratší než strana b, strana c je o 2 cm delší než strana a. Urči velikosti stran trojúhelníku.

Správná odpověď:

a =  16
b =  8
c =  18

Postup správného řešení:


a+b+c=42
a=2b
c = a+2

a+b+c=42
a=2·b
c = a+2

a+b+c = 42
a-2b = 0
a-c = -2

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
a+b+c = 42
-3b-c = -42
a-c = -2

Řádek 3 - Řádek 1 → Řádek 3
a+b+c = 42
-3b-c = -42
-b-2c = -44

Řádek 3 - -1/-3 · Řádek 2 → Řádek 3
a+b+c = 42
-3b-c = -42
-1,667c = -30


c = -30/-1,66666667 = 18
b = -42+c/-3 = -42+18/-3 = 8
a = 42-b-c = 42-8-18 = 16

a = 16
b = 8
c = 18

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: