Trojuholník - strany

Trojuholník má obvod 42 cm. Strana a je 2 krát kratšia ako strana b, strana c je o 2 cm dlhšia ako strana a. Určte veľkosti strán trojuholníka.

Správna odpoveď:

a =  16
b =  8
c =  18

Postup správneho riešenia:


a+b+c=42
a=2b
c = a+2

a+b+c=42
a=2·b
c = a+2

a+b+c = 42
a-2b = 0
a-c = -2

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
a+b+c = 42
-3b-c = -42
a-c = -2

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
a+b+c = 42
-3b-c = -42
-b-2c = -44

Riadok 3 - -1/-3 · Riadok 2 → Riadok 3
a+b+c = 42
-3b-c = -42
-1,667c = -30


c = -30/-1,66666667 = 18
b = -42+c/-3 = -42+18/-3 = 8
a = 42-b-c = 42-8-18 = 16

a = 16
b = 8
c = 18

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: