Z pásu

Z pásu ocelového plechu o šířce 10 cm a délce 2 m jsou vystřižené kovové podložky o průměru 80 mm. Vypočtěte odpad materiálu v procentech, jestliže při styku dvou sousedních kruhů nedochází k žádné ztrátě materiálu.

Správná odpověď:

p =  35,1075 %
p2 =  49,7345 %

Postup správného řešení:

a=10 cm D=80 mm cm=80:10  cm=8 cm  r=D/2=8/2=4 cm  S1=π r2=3,1416 4250,2655 cm2  (2r)2=b2+(a2 r)2  b=(2r)2(a2 r)2=(2 4)2(102 4)2=2 15 cm7,746 cm  S2=a b=10 7,746=20 15 cm277,4597 cm2  p=S2S2S1 100=77,459777,459750,2655 100=35,1075%
S3=a2=102=100 cm2  p2=100 S3S3S1=100 10010050,2655=49,7345%Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
Žák
Správné řešení: (200*10 – 25*4*4*pí)*100/200*10 = (100 – 20*pí)% = cca 37,16%
Na pás lze umístit nejvýše 25 kruhů dané velikosti a to i v případě, že budou umisťovány cik-cak těsně vedle sebe. Aby bylo možno na pás umístit 26 kruhů musel by mít délku nejméně 25*b + 2*r, tj. cca 201,65 cm.

Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: