Ze železné

Ze železné tyče ve tvaru hranolu o rozměrech 5,6 cm 4,8 cm, 7,2 cm je třeba vyrobit co největší kužel.
a) Vypočtěte jeho objem.
b) Vypočtěte odpad.

Správná odpověď:

V =  43,4294 cm3
x =  150,1066 cm3

Postup správného řešení:

a=5,6 cm b=4,8 cm c=7,2 cm  r1=min(b/2,a/2)=min(4,8/2,5,6/2)=512=2,4 cm h1=c=7,2=536=7,2 cm V1=31 π r12 h1=31 3,1416 2,42 7,243,4294 cm3  r2=min(a/2,c/2)=min(5,6/2,7,2/2)=514=2,8 cm h2=b=4,8=524=4,8 cm V2=31 π r22 h2=31 3,1416 2,82 4,839,4081 cm3  r3=min(b/2,c/2)=min(4,8/2,7,2/2)=512=2,4 cm h3=a=5,6=528=5,6 cm V3=31 π r32 h3=31 3,1416 2,42 5,633,7784 cm3  V1>V2>V3 V=V1=43,4294=43,4294 cm3
K=a b c=5,6 4,8 7,2=193,536 cm3  x=KV=193,53643,4294=150,1066 cm3Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: