Zo železnej

Zo železnej tyče v tvare hranola s rozmermi 5,6 cm 4,8 cm, 7,2 cm je potrebné vyrobiť čo najväčšiu kužeľ.
a) Vypočítajte jeho objem.
b) Vypočítajte odpad.

Správna odpoveď:

V =  43,4294 cm3
x =  150,1066 cm3

Postup správneho riešenia:

a=5,6 cm b=4,8 cm c=7,2 cm  r1=min(b/2,a/2)=min(4,8/2,5,6/2)=512=2,4 cm h1=c=7,2=536=7,2 cm V1=31 π r12 h1=31 3,1416 2,42 7,243,4294 cm3  r2=min(a/2,c/2)=min(5,6/2,7,2/2)=514=2,8 cm h2=b=4,8=524=4,8 cm V2=31 π r22 h2=31 3,1416 2,82 4,839,4081 cm3  r3=min(b/2,c/2)=min(4,8/2,7,2/2)=512=2,4 cm h3=a=5,6=528=5,6 cm V3=31 π r32 h3=31 3,1416 2,42 5,633,7784 cm3  V1>V2>V3 V=V1=43,4294=43,4294 cm3
K=a b c=5,6 4,8 7,2=193,536 cm3  x=KV=193,53643,4294=150,1066 cm3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: