Ťežišťe a obsah

V trojúhelníku ABC jsou dány délky jeho těžnic tc = 9, ta = 6. Označme T průsečík těžnic, S střed strany BC. Velikost úhlu CTS je 60°.
Vypočítejte délku strany BC s přesností na 2 desetinná místa.

Správná odpověď:

a =  10,58 cm

Postup správného řešení:

tc=9 cm ta=6 cm CTS=60° rad=60° 180π =60° 1803,1415926 =1,0472=π/3  CT=1+22 tc=1+22 9=6 cm ST=1+21 ta=1+21 6=2 cm  x2 = CT2+ST2  2 CT ST cos CTS  x=CT2+ST22 CT ST cos(CTS)=62+222 6 2 cos1,0472=2 7 cm5,2915 cm  a=2 x=2 5,2915=4 7=10,58 cmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Kosinovú větu přímo používá kalkulačka SUS trojúhelníku.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: