Ťažisko a obsah

V trojuholníku ABC sú dané dĺžky jeho ťažníc tc=9, ta=6. Označme T priesečník ťažníc, S stred strany BC. Veľkosť uhla CTS je 60°.
Vypočítajte dĺžku strany BC s presnosťou na 2 desatinné miesta

Správna odpoveď:

a =  10,58 cm

Postup správneho riešenia:

tc=9 cm ta=6 cm CTS=60° rad=60° 180π =60° 1803,1415926 =1,0472=π/3  CT=1+22 tc=1+22 9=6 cm ST=1+21 ta=1+21 6=2 cm  x2=CT2+ST22 CT ST cosCTS  x=CT2+ST22 CT ST cos(CTS)=62+222 6 2 cos1,0472=2 7 cm5,2915 cm  a=2 x=2 5,2915=4 7=10,58 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: