Sud je

Sud je vysoký 135 cm. Pokud ho naplníme do výšky 60 cm ma hmotnost 163 kg. Pokud ho naplníme do výšky 80 cm ma hmotnost 213 kg. Kolik kg váží plny a kolik prázdný sud?

Správná odpověď:

f =  350,5 kg
b =  13 kg

Postup správného řešení:

h=135 cm m1=163 kg m2=213 kg  q1=h60=13560=940,4444 q2=h80=13580=27160,5926  q1 a+b=m1 q2 a+b=m2 0,44444444444444 a+b=163 0,59259259259259 a+b=213  0,444444a+b=163 0,592593a+b=213  Pivot:Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 0,59a+b=213 0,44a+b=163  Rˇaˊdek20,592592590,44444444 Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 0,59a+b=213 0,25b=3,25  b=0,253,25=13 a=0,59259259213b=0,5925925921313=337,5  a=2675337,5 b=13  f=a+b=337,5+13=2701 kg=350,5 kgNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?
Chcete proměnit jednotku hmotnosti?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: