Sestrojte

Sestrojte kosočtverec ABCD, pokud velikost úhlopříčky AC je 6cm a BD je 8 cm.

Vaše odpověď:

cm


Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
#
Dr Math
1. uhlopříčky se navzájem rozpůlit a svírají pravy úhel
2. Nakreslit pravoúhlý trojúhelník ABS, kde AS = AC / 2 = 3 cm a BS = BD / 2 s vrcholem S, kde je pravy úhel. S = průsečíkem úhlopříček kosočtverce.
3. prodlouží úsečky AS a BS na polopřímky AS a BS
4. bod C je průsečíkem polopřímky AS a obrazu bodu A ve středové souměrnosti se středem S.
5. bod D je průsečíkem polopřímky BS a obrazu bodu B ve středové souměrnosti se středem S.
6. dokresluje strany kosočtverců ABCD.

avatar
Tipy na související online kalkulačky
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2