Anketa

Anketa, provedená u 200 studentů jedné školy, zjišťovala, který ze zpěváků V. Neckář,
K. Gott, W. Matuška je nejvíce oblíben. Přinesla tyto výsledky: Gott je oblíben u 78
studentů, Matuška u 75 studentů a Neckář u 101. Dále se zjistilo, že všichni tři jsou
oblíbení 28 studenty. Těch, kteří obdivují právě dva z těchto tří zpěváků, je 22, z nich právě
polovina obdivuje dvojici Neckář a Matuška. Studentů, kteří obdivují jenom Matušku je
o 7 méně než těch, kteří obdivují jen Gotta.

(a) Kolik studentů obdivuje V. Neckáře?
(b) Kolik studentů obdivuje K. Gotta?
(c) Kolik studentů obdivuje W. Matušku?
(d) Kolik studentů neobdivuje ani jednoho z uvedených?

Správná odpověď:

n =  101
g =  78
m =  75
x =  24

Postup správného řešení:

s=200 c=22/2=11  78=a+b+28+g1 101=b+28+c+n1 75=a+28+c+m1 m1=g17 c=a+b 78=a+b+28+g1 101=b+28+11+n1 75=a+28+11+m1 m1=g17 11=a+b  a+b+g1=50 b+n1=62 a+m1=36 g1m1=7 a+b=11  Rˇaˊdek3Rˇaˊdek1Rˇaˊdek3 a+b+g1=50 b+n1=62 bg1+m1=14 g1m1=7 a+b=11  Rˇaˊdek5Rˇaˊdek1Rˇaˊdek5 a+b+g1=50 b+n1=62 bg1+m1=14 g1m1=7 g1=39  Rˇaˊdek3+Rˇaˊdek2Rˇaˊdek3 a+b+g1=50 b+n1=62 g1+m1+n1=48 g1m1=7 g1=39  Rˇaˊdek4+Rˇaˊdek3Rˇaˊdek4 a+b+g1=50 b+n1=62 g1+m1+n1=48 n1=55 g1=39  Rˇaˊdek5Rˇaˊdek3Rˇaˊdek5 a+b+g1=50 b+n1=62 g1+m1+n1=48 n1=55 m1n1=87  Pivot:Rˇaˊdek4Rˇaˊdek5 a+b+g1=50 b+n1=62 g1+m1+n1=48 m1n1=87 n1=55  n1=155=55 m1=187+n1=187+55=32 g1=148m1n1=1483255=39 b=62n1=6255=7 a=50bg1=50739=4  a=4 b=7 g1=39 m1=32 n1=55  n=n1+b+28+11=55+7+28+11=101
g=g1+a+b+28=39+4+7+28=78
m=m1+a+28+11=32+4+28+11=75
x=s(g1+a+b+c+28+n1+m1)=24



Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.







Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: