Kružnice

Najděte rovnice kružnic, které procházejí body A (-2; 4) a B (0, 2) a dotýkají se osy x.

Výsledek

a = (Správná odpověď je: a=(x+2)^2+(y-2)^2=4) Nesprávné
b = (Správná odpověď je: b=(x-6)^2+(y-10)^2=100) Nesprávné

Postup správného řešení:

(xm)2+(yn)2=r2  (m+2)2+(n4)2=r2 m2+(n2)2=r2 n=r  (m+2)2+(n4)2=n2 m2+(n2)2=n2  m2+4 m8 n+20=0 m24 n+4=0  n=(m2+4)/4  m2+4m8((m2+4)/4)+20=0  m2+4 m8 ((m2+4)/4)+20=0 m2+4m+12=0 m24m12=0  a=1;b=4;c=12 D=b24ac=4241(12)=64 D>0  m1,2=2ab±D=24±64 m1,2=24±8 m1,2=2±4 m1=6 m2=2   Soucinovy tvar rovnice:  (m6)(m+2)=0  n1=(m12+4)/4=(62+4)/4=10  n2=(m22+4)/4=((2)2+4)/4=2  r=n  r=2,m=2,n=2 r=10,m=6,n=10  a=(x+2)2+(y2)2=4
b=(x6)2+(y10)2=100Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: