Rovnice kružnice

Najděte rovnici kružnice, která se dotýká osy y ve vzdálenosti 4 od počátku a vysekne tětivu délky 6 na ose x.

Výsledek

f = (Správná odpověď je: ) Správné

Postup správného řešení:

A=(0,4) B=(x0+6/2,0) C=(x06/2,0)  (xx0)2+(yy0)2=r2  (0x0)2+(4y0)2=r2 (x0+3x0)2+(0y0)2=r2 (x03x0)2+(0y0)2=r2  x02+(4y0)2=r2 9+y02=r2 9+y02=r2  r=5 x0=5 y0=4  f=(x5)2+(y4)=52Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: