Rovnica kružnice

Nájdite rovnicu kružnice, ktorá sa dotýka osy y vo vzdialenosti 4 od počiatku a vysekne tetivu dĺžky 6 na osi x.

Výsledok

f = (Správna odpoveď je: ) Správne

Postup správneho riešenia:

A=(0,4) B=(x0+6/2,0) C=(x06/2,0)  (xx0)2+(yy0)2=r2  (0x0)2+(4y0)2=r2 (x0+3x0)2+(0y0)2=r2 (x03x0)2+(0y0)2=r2  x02+(4y0)2=r2 9+y02=r2 9+y02=r2  r=5 x0=5 y0=4  f=(x5)2+(y4)=52Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: