Přirozená čísla + rovnice - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 201

 • Urči tři
  numbers2_2 Urči tři po sobě následující přirozená čísla, jejichž součet je 66.
 • Jednoduchá rovnice 3
  eq222_33 Rěšte rovnici: 3968-x=3179
 • Najdi
  eq222_7 Najdi dvě za sebou jdoucí přirozená čísla, jejichž součin je o 1 větší než jejich součet. Hledaná část je vyjádřena zlomkem, jehož čitatel je rozdíl těchto čísel a jmenovatel je jejich součtem.
 • Mocninová rovnice
  exp_3 Pro n ϵ N řešte: 100=(0,01n)2
 • Liché čísla
  1234 Součet čtyř za sebou jdoucích lichých čísel je 240. Ktérá to jsou čísla?
 • Liché čísla
  friends4_2 Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 1048. Určitě tato čísla ...
 • Neznámé číslo
  numbers2_10 Dvojnásobek přirozeného čísla je o 18 menší, než jeho pětinásobek. Urči toto číslo
 • Sínus
  sine_cosine Určete nejmenší přirozené číslo p, pro které rovnice 4 sinx = p nemá řešení.
 • Součet 21
  numbers_49 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 35. Která jsou to čísla?
 • Diofant 2
  1diofantos Je rovnice   720x +360y = 19 řešitelná na množině celých čísel Z?
 • Devítinásobek
  numbs Devítinásobek čísla x je o 7 menší něž 160. Určete hledané číslo x.
 • Máme dvě
  eq1_1 Máme dvě stejné pětimístná čísla, ale nevíme jaké. Když před první napíšeme jedničku a za druhé jedničku dostaneme dvě šestimístná čísla z nichž jedno je trojnásobkem druhého. Která to jsou čísla?
 • Najdi 5
  numbers_49 Najdi tři po sobě jdoucí čísla, jejichž součet je 630 000.
 • Součin 9
  eq222_22 Součin dvou přirozených čísel je 323, jejich rozdíl je 2. Určete čísla.
 • Tří čísla 6
  numbers2_49 Součet tří po sobě následujících celých čísel se rovná trojnásobku prostředního čísla. Určete tato čísla.
 • Rok 2018 jak číslo
  new_year Součin tří kladných čísel je 2018. Která jsou to čísla?
 • Součet 10
  eq222_3 Součet dvou po sobě jdoucích přirozených čísel a jejich trojnásobku je 92. Určete tato čísla
 • Diofantovská rovnice
  diofantos V množině celých čísel (Z) řešte rovnici: ? Výsledek zapište jako násobek celočíselného parametru ?, (parametr t = ...-2, -1,0,1,2,3... pokud má rovnice nekonečně mnoho řešení)
 • Součet 26
  numbers_2 Součet pěti po sobě jdoucích sudých čísel je 40. Urči tato čísla.
 • Součin
  magic Určete dva sčítance čísla 42 tak, aby jejich součin byl co nejmenší.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici? Přirozená čísla - příklady. Příklady na rovnice.