Cukor - kváder

Pejko dostal od svojho pána kváder zložený z navzájom rovnakých kociek cukru, ktorých bolo najmenej 1000 a najviac 2000. Pejko kocky cukru odjedal po jednotlivých vrstvách-prvý deň odjedol jednu vrstvu spredu,druhý deň jednu vrstvu sprava a tretí deň jednu vrstvu zhora. Pritom v týchto troch vrstvách bol zakaždým rovnaký počet kociek. Zistite, koľko kociek mohol mať darovaný kváder. Určte všetky možnosti.

Správna odpoveď:

V1 =  1320
V2 =  1716

Postup správneho riešenia:

1320=111012  1110=10(121)=(111)(121)=110  1716=121113  1211=11(131)=(121)(131)=132
PHP program:

for($a=1; $a<1000; $a++)
{
  for($b=1; $b<1000; $b++)
  {
    for($c=1; $c<1000; $c++)
    {
      $V = $a*$b*$c;
      if($V > 2000 || $V<1000)
      {
        continue;
      }

      if($a*$b == ($c-1)*$b && ($c-1)*$b == ($a-1)*($c-1))
      {
        echo "$V = $a * $b * $c <br>";
      }
    }
  }
}
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Riešite Diofantovské problémy a hľadáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovníc?
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: