Snehulienka 2019 MO Z7

Snehulienka so siedmimi trpaslíkmi nazbierali šišky na táborák. Snehulienka povedala, že počet všetkých šišiek je číslo deliteľné dvoma. Prvý trpaslík prehlásil, že je to číslo deliteľné tromi, druhý trpaslík povedal, že je to číslo deliteľné štyrmi, tretí trpaslík povedal, že je to číslo deliteľné piatimi, štvrtý trpaslík povedal, že je to číslo deliteľné šiestimi, piaty trpaslík povedal, že je to
číslo deliteľné siedmimi, šiesty trpaslík povedal, že je to číslo deliteľné ôsmimi, siedmy trpaslík povedal, že je to číslo deliteľné deviatimi. Dvaja z ôsmich zberačov, ktorí sa k počtu šišiek vyjadrovali bezprostredne po sebe, nemali pravdu, ostatní áno. Koľko šišiek bolo na hromade, ak ich určite bolo menej ako 350?

Správna odpoveď:

n =  180

Postup správneho riešenia:

n<350 2 ...  prvocˇıˊslo 3 ...  prvocˇıˊslo 4=22 5 ...  prvocˇıˊslo 6=23 7 ...  prvocˇıˊslo 8=23 9=32 NSN(2,3,4,5,6,7,8,9)=233257=2520  n0=NSN(2,3,4,5,6,7,8,9)=2520  NSN(2,5,6,7,8,9)=233257=2520  n1=NSN(2,5,6,7,8,9)=2520 n1>350 NSN(2,3,6,7,8,9)=23327=504  n2=NSN(2,3,6,7,8,9)=504 n2>350 NSN(2,3,4,7,8,9)=23327=504  n3=NSN(2,3,4,7,8,9)=504 n3>350 NSN(2,3,4,5,8,9)=23325=360  n4=NSN(2,3,4,5,8,9)=360 n4>350 NSN(2,3,4,5,6,9)=22325=180  n5=NSN(2,3,4,5,6,9)=180 n5<350 NSN(2,3,4,5,6,7)=22357=420  n6=NSN(2,3,4,5,6,7)=420 n6>350  n=n5=180Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chceš si vypočítať najmenší spoločný násobok dvoch alebo viacerých čísel?
Chceš si vypočítať najväčší spoločný deliteľ dvoch alebo viacerých čísel?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: