Snehulienka 2019 MO Z7

Snehulienka so siedmimi trpaslíkmi nazbierali šišky na táborák. Snehulienka povedala, že počet všetkých šišiek je číslo deliteľné dvoma. Prvý trpaslík prehlásil, že je to číslo deliteľné tromi, druhý trpaslík povedal, že je to číslo deliteľné štyrmi, tretí trpaslík povedal, že je to číslo deliteľné piatimi, štvrtý trpaslík povedal, že je to číslo deliteľné šiestimi, piaty trpaslík povedal, že je to
číslo deliteľné siedmimi, šiesty trpaslík povedal, že je to číslo deliteľné ôsmimi, siedmy trpaslík povedal, že je to číslo deliteľné deviatimi. Dvaja z ôsmich zberačov, ktorí sa k počtu šišiek vyjadrovali bezprostredne po sebe, nemali pravdu, ostatní áno. Koľko šišiek bolo na hromade, ak ich určite bolo menej ako 350?

Výsledok

n =  180

Riešenie:

n<350 2=23=34=225=56=237=78=239=32NSN(2,3,4,5,6,7,8,9)=233257=2520  n0=NSN(2,3,4,5,6,7,8,9)=2520  NSN(2,5,6,7,8,9)=233257=2520  n1=NSN(2,5,6,7,8,9)=2520 n1>350 NSN(2,3,6,7,8,9)=23327=504  n2=NSN(2,3,6,7,8,9)=504 n2>350 NSN(2,3,4,7,8,9)=23327=504  n3=NSN(2,3,4,7,8,9)=504 n3>350 NSN(2,3,4,5,8,9)=23325=360  n4=NSN(2,3,4,5,8,9)=360 n4>350 NSN(2,3,4,5,6,9)=22325=180  n5=NSN(2,3,4,5,6,9)=180 n5<350 NSN(2,3,4,5,6,7)=22357=420  n6=NSN(2,3,4,5,6,7)=420 n6>350  n=n5=180n<350 \ \\ 2 = 2 \\ 3 = 3 \\ 4 = 2^2 \\ 5 = 5 \\ 6 = 2 \cdot 3 \\ 7 = 7 \\ 8 = 2^3 \\ 9 = 3^2 \\ NSN(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2520\\ \ \\ \ \\ n_{ 0 } = NSN(2,3,4,5,6,7,8,9) = 2520 \ \\ \ \\ NSN(2, 5, 6, 7, 8, 9) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2520\\ \ \\ \ \\ n_{ 1 } = NSN(2,5,6,7,8,9) = 2520 \ \\ n_{ 1 }>350 \ \\ NSN(2, 3, 6, 7, 8, 9) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7 = 504\\ \ \\ \ \\ n_{ 2 } = NSN(2,3,6,7,8,9) = 504 \ \\ n_{ 2 }>350 \ \\ NSN(2, 3, 4, 7, 8, 9) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7 = 504\\ \ \\ \ \\ n_{ 3 } = NSN(2,3,4,7,8,9) = 504 \ \\ n_{ 3 }>350 \ \\ NSN(2, 3, 4, 5, 8, 9) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360\\ \ \\ \ \\ n_{ 4 } = NSN(2,3,4,5,8,9) = 360 \ \\ n_{ 4 }>350 \ \\ NSN(2, 3, 4, 5, 6, 9) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180\\ \ \\ \ \\ n_{ 5 } = NSN(2,3,4,5,6,9) = 180 \ \\ n_{ 5 }<350 \ \\ NSN(2, 3, 4, 5, 6, 7) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 420\\ \ \\ \ \\ n_{ 6 } = NSN(2,3,4,5,6,7) = 420 \ \\ n_{ 6 }>350 \ \\ \ \\ n = n_{ 5 } = 180Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlete. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chceš si vypočítať najmenší spoločný násobok dvoch alebo viacerých čísel?
Chceš si vypočítať najväčší spoločný deliteľ dvoch alebo viacerých čísel?

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. MO C-I-1 2019
  numbers Nájdite všetky štvorciferné čísla abcd s ciferným súčtom 12 také, že ab-cd=1
 2. Guličky
  gulky_5 Karol vysypal z vrecka guličky a rozdeľovať ich na kôpky. Mohol ich rozdeliť po štyroch, po šiestich alebo po siedmich a žiadna gulička nikdy nezostala. Koľko najmenej mohlo byť guľôčok?
 3. MO-I-Z6
  stvorec_4 Štvorec so stranou 4 cm je rozdelený na štvorčeky so stranou 1 cm ako na obrázku. Rozdeľte štvorec pozdĺž vyznačených čiar na dva útvary s obvodom 16 cm. Nájdite aspoň tri rôzne riešenia (tzn. také tri riešenia, aby žiadny útvar jedného riešenia nebol zho
 4. Násobky
  nsd Hanka dala Šimonovi hádanku: uhádni dvojicu čísel, ktorých NSD je 7 a nsn 90. Katka chcela aby Šimon uhádol takú dvojicu, pre ktorú platí, že NSD je 7 a nsn je 91. Ktorú hádanku mohol Šimon uhádnuť? A: Katkinu B: Hankinu C: ani jednu D: obe
 5. MO C–I–1 2018
  numbers_49 Neznáme číslo je deliteľné práve štyrmi číslami z množiny {6, 15, 20, 21, 70}. Určite, ktorými.
 6. Športová súťaž
  children_11 Na športovú súťaž sa prihlásilo 90 chlapcov a 48 dievčat. Koľko členné chlapčenské a dievčenské družstvá môžeme zostaviť tak, aby mali čo najväčší počet členov a v družstvách chlapcov i dievčat bol rovnaký počet členov.
 7. Z7–I–1 MO 2018
  numbers2_49 Na každej z troch kartičiek je napísaná jedna cifra rôzna od nuly (na rôznych kartičkách nie sú nutne rôzne cifry). Vieme, že akékoľvek trojciferné číslo zložené z týchto kartičiek je deliteľné šiestimi. Navyše možno z týchto kartičiek zložiť trojciferné č
 8. Šesťciferné prvočísla
  numberline_1 Nájdite všetky šesťciferné prvočísla, ktoré obsahujú každú z číslic 1,2,4,5,7 a 8 práve raz. Koľko ich je?
 9. Sponzor
  tenis_2 Deti tenisové školy dostali od sponzora 64 bielych a 48 žltých loptičiek. Na otázku, koľko si môžu vziať loptičiek, im bolo odpovedané: Je vás toľko, že žiadny z vás nebude mať viac ako 10 loptičiek a všetci budete mať rovnaký počet bielych a rovnaký počet
 10. Vysvedčenie
  boy Na vysvedčení mala štvrtina žiakov triedy 9A trojku z matematiky, sedmina dvojku z českého jazyka a dvaja žiaci prepadli z chémie. Koľko žiakov chodí do 9A?
 11. Rozdelenie
  ratios_2 Riaditeľ školy uvažoval či rozdelenie žiakov pri orientačnom závode do skupín po 4,5,6,9 alebo 10. Koľko musí mať najmenej škola žiakov ak sú možné všetky varianty?
 12. Prirodzené číslo
  numbers2_49 Aké je najmenšie prirodzené číslo deliteľné 2,5,7,8 a 15?
 13. MO Z6-1-3 2017 šachovnica
  jazdec_1 Veronika má klasickú šachovnicu s 8×8 políčkami. Riadky sú označené ciframi 1 až 8, stĺpce písmenami A až H. Veronika položila na políčko B1 jazdca, s ktorým možno pohybovať iba tak ako v šachu. 1. Je možné premiestniť jazdca štyrmi ťahmi na políčko H1?.
 14. MO Z8 – I – 4 2018
  olympics_8 Na štyroch kartičkách boli štyri rôzne cifry, z ktorých jedna bola nula. Vojto z kartičiek zložil čo najväčšie štvorciferné číslo, Martin potom čo najmenšie štvorciferné číslo. Adam zapísal na tabuľu rozdiel Vojtovho a Martinovho čísla. Potom Vojto z karti
 15. Dominika
  number_line_13 Dominika napísala trojciferné číslo končiace číslicou 6. Keď poslednú číslicu škrtla a napísala ju na začiatok čísla, všimla si, že nové číslo je o toľko väčšie od 600, o koľko bolo pôvodné číslo menšie od 600. Aké číslo si Dominika vymyslela?
 16. Laco na cyklotriale
  cyklo2 Kamil bol na cyklotriale. Pod kopcom nastavil prevod vpredu na ozubené koleso so 42 zubami a vzadu na ozubenom kole s 35 zubami. Po koľkých otočeniach predného ozubeného kolesa sa obe kolesa dostanú do rovnakej vzájomnej polohy ?
 17. Nsn
  EisensteinPrimes Vypočítaj najmenší spoločný násobok čísel 120, 660 a 210.