Zmenšenie objemu

Vypočítajte, o koľko % sa zmenší objem kocky, zmenší ak sa dĺžka všetkých hrán o 10%.

Správna odpoveď:

p =  27,1 %

Postup správneho riešenia:

p=100V1V2V1=100a3(0.9a)3a3 p=10010.931=27.1%Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady:

 • Povrch kocky - 2
  cubes Vypočítajte, o koľko % sa zmenší povrch kocky, zmenší ak sa dĺžka všetkých hrán o 10%.
 • Do papierovej
  cylinder_cube Do papierovej krabice v tvare kocky s hranou 10 cm je vložená konzerva v tvare valca s výškou 10 cm a dotýkajúca sa všetkých stien kocky. Koľko % objemu kocky zaberá konzerva?
 • Vo vnútri
  sphere_in_cube Vo vnútri kocky s hranou 10 cm je umiestnená guľa tak, že sa dotýka všetkých stien kocky. Koľko percent objemu kocky tvorí objem gule?
 • Kocka zmenšenie
  cube Určte, o kolko percent sa zmenší povrch kocky, ak povrch kazdej jej steny zmenšíme o 12%.
 • Zmenšenie gule
  sphere O koľko percent sa zmenší objem gule, ak jej radius sa zmenší 3×?
 • Guľa a kocka
  ball-in-cube Koľko % objemu kocky, ktorej hrana je 6m dlhá, tvorí objem gule vpísanej do tejto kocky?
 • Kocka zmenšenie 2
  cubes2 Povrch kocky bol pôvodne 216 centimetrov štvorcových. Povrch kocky sa zmenšil z 216 na 54 centimetrov štvorcových. Vypočítajte, o koľko % sa zmenšila hrana kocky.
 • Kocka v guľi
  sphere2 Kocka je vpísaná do gule s polomerom 324 cm. Koľko percent tvorí objem kocky z objemu gule?
 • Kocka v guli
  sphere_in_cube Kocka je vpísaná do gule s polomerom r=6 cm. Koľko percent tvorí objem kocky z objemu gule?
 • Vpísaná guľa
  cubes2 Koľko percent objemu kocky zaberá guľa do nej vpísaná?
 • Objem a telesová uhlopriečka
  kvader11 Vypočítaj, o koľko percent sa zmenší objem a telesová uhlopriečka kvádra, ak každú z jeho troch hrán a, b,c zmenšíme o 18%?
 • Kocka 7
  krychle Vypočítajte objem kocky, ktorej súčet dĺžok všetkých hrán je 276 cm.
 • Percentá 24
  cubes3 O koľko % sa zmenší povrch a objem kocky ak uhlopriečka sa zmenší o 10% ? b, zväčší o 10% ?
 • Kocka 5
  cube Povrch kocky je 15,36 dm2. Ako sa zmení povrch kocky, ak sa dĺžka jej hrany zmenší o 2 cm?
 • Hrany kocky
  cubes3.png Ak sa dĺžka hrany kocky zväčší o 50%, ako sa zväčší objem tejto kocky?
 • Zväčšenie kocky
  krychle O koľko percent sa zväčší objem a povrch kocky, ak zväčšíme jej hranu o 23%.
 • Rohy kocky
  odrezok_kocky Z každého rohu veľkej kocky s dĺžkou hrany 10 cm bola vyrezaná malá kocka s dĺžkou hrany 2 cm. Koľko cm3 malo teleso, ktoré zostalo z veľkej kocky po vyrezaní malých kociek?