Štafeta

Šprintér beží štafetu 4 x 400 m na odovzdávku rýchlosťou 42km/h. Druhý bežec stojí na začiatku predávacieho územia dlhého 20 m, vybehne v okamihu, keď je od neho prvý atlét vzdialený 10 m. Vypočítaj, akou rýchlosťou musí druhý atlét bežať, aby k odovzdaniu došlo na samom konci predávacieho územia. Uvažujte, že rýchlosti oboch bežcov sú konštantné.

Správna odpoveď:

v =  28 km/h

Postup správneho riešenia:

s_{1} = 20 \ \text{m} \rightarrow \ \text{km} = 20 : 1000 \ \ \text{km} = 0.02 \ \text{km} \ \\ s_{2} = 10 \ \text{m} \rightarrow \ \text{km} = 10 : 1000 \ \ \text{km} = 0.01 \ \text{km} \ \\ v_{2} = 42 \ \text{km/h} \ \\ \ \\ v = s/t \ \\ t_{1} = t_{2} \ \\ \ \\ v/s_{1} = v_{2}/(s_{1}+s_{2}) \ \\ v/0.02 = 42/(0.02+0.01) \ \\ \ \\ 50v = 1400 \ \\ \ \\ v = \dfrac{ 1400 }{ 50 } = 28 \ \\ \ \\ v = #km/h#s1 = m2km(20) \ \\ s2 = m2km(10) \ \\ v2 = 42 !km/h \ \\ \ \\ @v = s/t \ \\ @t1 = t2 \ \\ \ \\ l: v/s1 = v2/(s1+s2)v = 28 = 28 \ \text{km/h}Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: