Decibel

O koľko percent vzrastie intenzita zvuku, ak hladina intenzity zvuku vzrastie o 1 dB?

Správna odpoveď:

p =  25,8925 %

Postup správneho riešenia:

L=1 dB L2=L/10=1/10=110=0.1 B  L2=log(q)  q=10L2=100.11.2589  p=100 (q1)=100 (1.25891)=25.8925%Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady:

 • Exponenciálna rovnica
  exp Určte x, ak 625^x=5 Rovnice je exponenciálna, pretože neznáma je v exponentne mocniny čísla 625
 • Časová konštanta
  capacitor Zavedieme elektróny v hodnote 1 Coulomba do vnútorného objemu dielektrického materiálu s ϵr = 6. O 30 minút neskôr ste zistili, že iba 36,79% elektrónov bolo vo vnútornom objeme. Určte vodivosť σ dielektrického materiálu.
 • Intenzita elektrického poľa
  IntenzitaPzadani.page.tagged Aká je intenzita elektrického poľa v bode, ktorý leží uprostred medzi dvoma bodovými nábojmi Q1 = 5,10-5 C a Q2 = 7,10-5 C, ktoré sú od seba vzdialené o r = 20 cm. Náboje sú umiestnené vo vákuu.
 • Exponenciála
  exp Akú hodnotu má x vo výraze 8^x=1/64
 • Rovnica s faktoriálom
  fact Určte hodnotu x a y vo výraze: x!·10^y=0,0504.
 • Mocninová rovnica
  exp Riešte mocninovú rovnicu: 2,1463 = 0,4179x0,419
 • V hĺbke
  more Intenzita denného svetla prenikajúceho do morskej vody sa znižuje v závislosti od jej hĺbky exponenciálne. V hĺbke 6m je znížená na polovicu. Podmorská kamera potrebuje pre snímanie aspoň 75% intenzity denného svetla. Do akej hĺbky ju môžeme za tohto pred
 • Demografia
  population Počet obyvateľov mesta vzrástol za 10 rokov z 40000 na 46500. Aký je priemerný ročný prírastok obyvateľstva v percentách?
 • Súčet členov geometrickej
  exp V GP je a1 = 7, q = 5. Stanovte podmienku pre n, aby sn≤217.
 • Mocniny v rovnici
  exp Určte hodnotu x v tejto rovnici: (0,125^x)·104=5000
 • Percentuálny prírastok
  exp_growth2 Aký je ročný percentuálny prírastok v meste keď sa za 20 rokov zvýšil počet obyvateľov na trojnásobok?
 • Prírastky dreva
  wood Ročné prírastky dreva v lese sa odhadujú na 2%. Za koľko rokov sa objem lesa zdvojnásobí?
 • Ohrievanie
  teplomer Predpokladajme, že teleso s teplotou T1 je umiestnené v prostredí s teplotou T0 odlišnou od teploty T1. Teleso sa po čase t, v minútach, v ktorom T (t) = T0 + (T1-T0) e ^ (- kt) buď ochladí alebo zohreje na teplotu T(t). Ak je treskovitý šalát s teplotou
 • Les 3
  tree2 V lese pribúda každý rok 7,18 % drevnej hmoty. Za koľko rokov sa pri stálom ročnom prírastku drevná hmota zdvojnásobí?
 • Exponenciálna rovnička 2
  exp Vypočítajte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64.
 • Decibel
  db Elektrický obvod má príkon 50 mW. Jeho výkon je 8 mW. Aká je strata obvodu v decibeloch?
 • Exponenciálna 3
  exp Aké je riešenie rovnice: 2^x=2/64