V merani

V meraní 63 žiakov boli zistené nasledujúce údaje o výške a príslušnom počte žiakov: 159cm-1,161cm-1,162cm-2,163cm-1,164cm-2,165cm-2,166cm-3,167cm-2,168cm-4,169cm-3,170cm-5,171cm-6,172cm-7,173cm-9,174cm-5,175cm-2,177cm-1,178cm-4,179cm-2,181cm-1,

a) urči aritmetický priemer
b) urči medián a modus
c) urči rozptyl.
d) znázorni údaje pomocou polygónu.

Správna odpoveď:

m =  170,8095 cm
mod =  173
median =  171
r =  21,8685

Postup správneho riešenia:

n=1+1+2+1+2+2+3+2+4+3+5+6+7+9+5+2+1+4+2+1=63  s=159 1+161 1+162 2+163 1+164 2+165 2+166 3+167 2+168 4+169 3+170 5+171 6+172 7+173 9+174 5+175 2+177 1+178 4+179 2+181 1=10761  m=ns=6310761=213587 cm=170,8095 cm
(159, 161, 162, 162, 163, 164, 164, 165, 165, 166, 166, 166, 167, 167, 168, 168, 168, 168, 169, 169, 169, 170, 170, 170, 170, 170, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 172, 172, 172, 172, 172, 172, 172, 173, 173, 173, 173, 173, 173, 173, 173, 173, 174, 174, 174, 174, 174, 175, 175, 177, 178, 178, 178, 178, 179, 179, 181 )  n(173) = 9 ,, max  mod=mod=173
i=63/2=263=3121=31,5 median=171
s2=(159m)2 1+(161m)2 1+(162m)2 2+(163m)2 1+(164m)2 2+(165m)2 2+(166m)2 3+(167m)2 2+(168m)2 4+(169m)2 3+(170m)2 5+(171m)2 6+(172m)2 7+(173m)2 9+(174m)2 5+(175m)2 2+(177m)2 1+(178m)2 4+(179m)2 2+(181m)2 1=(159213587)2 1+(161213587)2 1+(162213587)2 2+(163213587)2 1+(164213587)2 2+(165213587)2 2+(166213587)2 3+(167213587)2 2+(168213587)2 4+(169213587)2 3+(170213587)2 5+(171213587)2 6+(172213587)2 7+(173213587)2 9+(174213587)2 5+(175213587)2 2+(177213587)2 1+(178213587)2 4+(179213587)2 2+(181213587)2 1=79644=1377751377,7143  r=s2/n=79644/63=7 639644=4419644=21441383=21,8685Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.

Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Hľadáte kalkulačku smerodajnej odchýlky?
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: