Častica 2

Častica sa začala pohybovať z pokoja po kružnici konštantným uhlovým zrýchlením. Po piatich obehoch (n=5) jej uhlová rýchlosť dosiahla hodnotu ω = 12 rad. S-1.
Vypočítajte veľkosť uhlového zrýchlenia ε tohto pohybu a časový interval potrebný na prvých 5 obehov.

Správna odpoveď:

ε =  2,2918 rad/s2
t =  5,236 s

Postup správneho riešenia:

ω=12 rad/s n=5 α=n 2π=5 2 3,141631,4159 rad α=21 ε t2 ε=ω/t α=21 ω/t t2 α=21 ω t t=2 α/ω=2 31,4159/125,236 s  ε=ω/t=12/5,236=2,2918 rad/s2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: