Dve babky

Dve babky išli predať vajíčka na trh, dohromady ich mali 100. Keď predali všetky vajíčka, utŕžila rovnako peňazí. Prvé babka hovorí druhej: "Keby som predala svoje vajíčka za tvojou cenu, utŕžila by som 15 korún". Druhá babka odpovie: "Keby som ja predala svoje vajíčka za tvojou cenu, utŕžila by som 6 a 2/3 koruny". Koľko vajíčok mala každá z babiek? Pokúste sa nájsť výsledok bez riešenia zložitej kvadratickej rovnice.

Správna odpoveď:

a =  60
b =  40

Postup správneho riešenia:

a+b=100 a c1 = b c2 a c2 = 15 b c1 = 6 + 2/3 = 320 = 6,666666  a c1 = (100a) c2 a c2 = 15 (100a) c1 = 6 + 2/3  c2 = 15/a  a c1 = (100a) (15/a) (100a) c1 = 6 + 2/3  c1 = (100a) (15/a)/a  (100a) (100a) (15/a)/a = 6 + 2/3  (100a) (100a) 15 = a2 (6 + 2/3)  3 (100a) (100a) 15=a2 (6 3+2)  3 (100a) (100a) 15=a2 (6 3+2) 25a29000a+450000=0 25=52 9000=233253 450000=243255 NSD(25,9000,450000)=52=25  a2360a+18000=0  p=1;q=360;r=18000 D=q24pr=36024118000=57600 D>0  a1,2=2pq±D=2360±57600 a1,2=2360±240 a1,2=180±120 a1=300 a2=60  0<a<100 a=a2=60  c1=(100a) (15/a)/a=(10060) (15/60)/60=610,1667  c2=15/a=15/60=41=0,25

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

b=100a=10060=40   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   L1=a c1=60 0,1667=10 P1=b c2=40 0,25=10  L1=P1  L2=a c2=60 0,25=15 P2=b c1=40 0,1667=320=6326,6667Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: