Kocečka

Vypočítajte povrch kocky, ak je jej objem rovný 729 metrov kubických.

Správna odpoveď:

S =  486 m2

Postup správneho riešenia:

V=729 m3  V=a3 a=V3=7293=9 m S1=a2=92=81 m2  S=6 S1=6 81=486 m2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady:

 • Objem 25
  cube_shield Objem kocky je 27dm kubických . Vypočítajte povrch kocky.
 • Povrch a objem kocky
  cube_shield Vypočítaj povrch kocky, ktorej objem je 27 dm3.
 • Guľa A2V
  sphere3 Povrch guľe je 753 m2. Aký je jej objem?
 • Vypočítaj 16
  cubes2 Vypočítaj povrch kocky, ak jej objem je 64 cm3.
 • Objem kocky
  cube_diagonals Povrch kocky je 500 cm2, koľko cm3 bude jej objem?
 • Vypočítaj 64
  cube_shield Vypočítaj objem kocky, ak jej povrch je 150 cm2.
 • Kocka 9
  cubes Kocka má povrch 486 m2 . Vypočítaj jej objem.
 • Kocka
  cube_shield Kocka má povrch 216 dm2. Vypočítajte: a) obsah jednej steny, b) dĺžku hrany, c) objem kocky.
 • Kocka premena
  cubes Objem kocky je 216 cm3, vypočitajte povrch.
 • Obsah 17
  cubes2 Obsah (povrch plášťa) kocky 93cm2 aky je objem kocky
 • Je daná 4
  cubes3 Je daná veľká kocka s hranou dĺžky 3. Ku každej jej stene je prilepená jedna malá kocka s objemom 27-krát menším ako je objem veľkej kocky. Všetky malé kocky sa veľkej dotýkajú celou stenou. Aký povrch má toto teleso?
 • Dĺžku hrany
  cube_shield Urči dĺžku hrany kocky, ktorá má povrch cm2 a objem v cm3 vyjadrený rovnakým číslom.
 • Kocočka
  diagonal Vypočítajte obsah jednej steny kocky a stenovú uhlopriečku kocky, ak jej objem sa rovná 1728 centimetrov kubických.
 • Kocka obecná
  cubes2 Daná je kocka s hranou a. Aká veľká musí byť hrana kocky v ktorej objem má byť dvakrát väčší ako objem pôvodnej kocky
 • Hrana kocky
  krychle Akú dĺžku má hrana kocky, ktorá má objem 5 m3?
 • Kocka 59
  cube_in_sphere Kocka má povrch 600 cm2, aký je jej objem?
 • 1. Vypočítajte
  cubes 1. Vypočítajte objem kocky, ktorej hrana má dĺžku 3,6 dm. 2. Vypočítajte veľkosť hrany b, ak poznáte jej povrch S=2166 mm².