Rovnoramenný - Z7–I–5

Je daný trojuholník ABC so stranami /AB/ = 3 cm, /BC/ = 10 cm a uhlom ABC = 120°. Narysujte všetky body X tak, aby platilo, že trojuholník BCX je rovnoramenný a súčasne trojuholník ABX je rovnoramenný so základňou AB.

Správna odpoveď:

x =  0 cm

Postup správneho riešenia:


Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 2 komentáre:
Mo - Radce
; podle dohody je úhel u prostředního vrcholu, pokud je jeho název dán pomocí vrcholu trojúhelníku, tudíž úhel ABC má vrchol v bobu B, nikoliv v bodu A. V tom případě není správně délka strany BC.

Samozřejmě je pravda, že průsečíkem os stran BC a AB získám bod X, pro který platí uvedené podmínky. Tentýž bod by ale existoval i v opačné polorovině. Tahle situace platí za předpokladu, že BC je základna rovnoramenného trojúhelníku.

Pokud by BC nebyla základna, ale rameno rovnoramenného trojúhelníku, tak si myslím, že kdybych narýsoval kružnici o poloměru 10 cm se středem v bodu C, dostanu dva průsečíky s osou strany AB. Oba body X, které by vznikly, by měly vyhovovat a tytéž body by měly být i v opačné polorovině.

Když udělám tutéž kružnici se středem v bodu B, tak zase vzniknou dva průsečíky s osou strany AB, které ale budou sobě navzájem obrazem v osové souměrnosti. Takže přemýšlím o tom, že těch bodů bude celkem 8. Ještě jsem to ale nerýsoval, protože mi odešlo kružítko...

5 rokov  1 Like
Žiak
Ahoj, mohol by si k tomu dať aj obrázok, lebo som z toho....

Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vypočet rovnoramenného trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: