Medzi dve

Medzi čísla 6 a 384 vložte niekoľko čísel tak, aby tvorili s danými číslami GP a aby ďalej platilo:
a) súčet všetkých čísel je 510

A pre inú GP aby platilo:

b) súčet vložených čísel je -132
(Ide o dve rôzne geometrické postupnosti, ale s rovnakými dvoma členmi)

Správna odpoveď:

n =  4
q =  4
n2 =  7
q2 =  -2

Postup správneho riešenia:

a1=6 an=384 sn=510  sn = a1   q1qn1 an = a1   qn/q  sn = a1   q1an/a1 q1  sn (q1)=a1 (an/a1 q1) 510 (q1)=6 (384/6 q1)  756q=3024  q=7563024=4  q=4  n=log(an/a1 q)/logq=log(384/6 4)/log4=4
s2=132+a1+an=132+6+384=258  s2 (q21)=a1 (an/a1 q21) 258 (q21)=6 (384/6 q21)  756q2=1512  q2=7561512=2  q2=2  n2=7   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  b1=a1=6 b2=b1 q2=6 (2)=12 b3=b2 q2=(12) (2)=24 b4=b3 q2=24 (2)=48 b5=b4 q2=(48) (2)=96 b6=b5 q2=96 (2)=192 b7=b6 q2=(192) (2)=384 b7=an  S2=b2+b3+b4+b5+b6=(12)+24+(48)+96+(192)=132  n2 = log(an/a1 q2)/log(q2)Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: