Vypočítajte 67

Vypočítajte obsah rovnobežníka so stranami a=25,3 b=13,8 a uhol zavretý stranami je a=72°

Správna odpoveď:

S =  332,0519

Postup správneho riešenia:

a=25,3 b=13,8 β=72  φ=180β=18072=108   h=b sinφ=b sin108° =13,8 sin108° =13,8 0,951057=13,12458  S=a h=25,3 13,1246=332,0519Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: