Za vozidlom

Za vozidlom s nadrozmerným nákladom, ktoré sa pohybuje priemernou rýchlosťou 16 km/h vyslali o 2,5 h druhé sprievodné vozidlo, ktoré ide priemernou rýchlosťou 70 km/h. Za aký čas a v akej vzdialenosti dostihne toto vozidlo nadrozmerný náklad?

Správna odpoveď:

t =  0,7407 h
s =  51,8519 km

Postup správneho riešenia:

v1=16 km/h T=2,5 h v2=70 km/h  s1=s2=s  v1 (t+T)=v2 t 16 (t+2,5)=70 t  54t=40  t=5440=0,74074074  t=27200,740741=0,7407 h
s=v2 t=70 0,7407=27140051,8519 km   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  s1=v1 (t+T)=16 (0,7407+2,5)=27140051,8519 km s1=sNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: