Sklady

Do štyroch skladov rozvážajú cement vo vreciach po 50 kg. Do prvého dali tretinu, do druhého štvrtinu z celkoveho množstva. Tretí sklad dostal dve tretiny zo zvyšku a poslednych 170 ton dostal štvrtý sklad. Koľko bolo cementu a koľko dostal každý sklad?

Správna odpoveď:

t =  1224 t
m1 =  408 t
m2 =  306 t
m3 =  340 t
m4 =  170 t

Postup správneho riešenia:

m1+m2 + m3 + m4 = t m4=170 t  3t+4t+32 (t3t4t)+m4=t 3t+4t+32 (t3t4t)+170=t  t/3+t/4+2/3 (tt/3t/4)+170=t  1,666667t=2040  t=1,666666672040=1224  t=1224=1224 t
m1=t/3=1224/3=408 t
m2=t/4=1224/4=306 t
m3=32 (tm1m2)=32 (1224408306)=340 tNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: