Vyjadrite 6140

Do obchodu dostali celkom 666 párov detských, pánskych, dámskych topánok. Pánskych bolo 2,5-krát menej ako detských, pritom detských bolo 1,4-krát viac ako dámskych. Vyjadrite celými číslami, v akom pomere bol počet párov detskej, pánskej a dámskej obuvi. Koľko bolo ktorých?

Správna odpoveď:

a =  315
b =  126
c =  225
p = 35:14:25

Postup správneho riešenia:


a+b+c = 666
b = a/2,5
a = 1,4 · c

a+b+c = 666
0,4a-b = 0
a-1,4c = 0

Riadok 2 - 0,4 · Riadok 1 → Riadok 2
a+b+c = 666
-1,4b-0,4c = -266,4
a-1,4c = 0

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
a+b+c = 666
-1,4b-0,4c = -266,4
-b-2,4c = -666

Riadok 3 - -1/-1,4 · Riadok 2 → Riadok 3
a+b+c = 666
-1,4b-0,4c = -266,4
-2,114c = -475,714


c = -475,71428571/-2,11428571 = 225
b = -266,4+0,4c/-1,4 = -266,4+0,4 · 225/-1,4 = 126
a = 666-b-c = 666-126-225 = 315

a = 315
b = 126
c = 225

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.
315=3257 126=2327 225=3252 NSD(315,126,225)=32=9  x=NSD(a,b,c)=NSD(315,126,225)=9 a1=a/x=315/9=35 b1=b/x=126/9=14 c1=c/x=225/9=25 p=35:14:25Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chceš si vypočítať najväčší spoločný deliteľ dvoch alebo viacerých čísel?
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: