Zachytávanie 6152

Obytná kolónia má 5400 obyvateľov a na osobu a deň je potrebných 60 litrov vody. Efektívnym využitím dažďovej vody bola vybudovaná vodná nádrž s rozmermi 48 m × 27 m × 25 m na zachytávanie dažďovej vody. Na koľko dní vystačí voda v tejto nádrži? Ak je počas dažďa výška hladiny vody 5 m?

Správna odpoveď:

d1 =  100 d
d2 =  20 d

Postup správneho riešenia:

d=5400 60/1000=324 m3/d V1=48 27 25=32400 m3 d1=V1/d=32400/324=100 d
V2=48 27 5=6480 m3 d2=V2/d=6480/324=20 dNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Viete objem a jednotku objemu a chcete premeniť jednotku objemu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: