Priesečníky 62784

Je daná kvadratická funkcia: y=-x²+2x+3
a) urči priesečníky s osou x, y
a vrchol V

b) načrtni graf a popíš

c) pre ktoré x platí
f(x)=3

Správna odpoveď:

Y0 = [2,0]
Y1 = [1,0]
X0 = [0,3]
V = [1,4]
x1 =  2
x2 =  0

Postup správneho riešenia:

fy=0  f(x)=0 X2+2X+3=3  X2+2X=0 X22X=0  a=1;b=2;c=0 D=b24ac=22410=4 D>0  X1,2=2ab±D=22±4 X1,2=22±2 X1,2=1±1 X1=2 X2=0  Y0=[2,0]

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

Y1=[1,0]
fx=0 y0=02+2 0+3=3  X0=[0,3]
a=1 b=2 c=3  Vx=2 ab=2 (1)2=1 Vy=c4 ab2=34 (1)22=4  V=[1,4]
f(x)=3 x2+2x+3=3  x2+2x=0 x22x=0  a=1;b=2;c=0 D=b24ac=22410=4 D>0  x1,2=2ab±D=22±4 x1,2=22±2 x1,2=1±1 x1=2 x2=0

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: