Janko 6

Janko si dal záväzok že, jeho priemerná známka z matematiky bude na konci polroku presne 2. Zatiaľ však dostal známky 3 a 4. Vie, že do konca roka dostane ešte štyri známky z kontrolných prác. Aké najhoršie známky môže dostať, aby si splnil predsavzatie?

Správna odpoveď:

z =  2

Postup správneho riešenia:

(a+b+c+d+3+4)/(4+2)=2 a+b+c+d + 7 = 12 a+b+c+d = 5  1+1+1+2 =5  z=2

Rovnice majú nasledovné celočíselné riešenia:
(a+b+c+d+3+4)/(4+2)=2
a>0
b>0
c>0
d>0


Počet nájdených riešení: 4
a1=1, b1=1, c1=1, d1=2
a2=1, b2=1, c2=2, d2=1
a3=1, b3=2, c3=1, d3=1
a4=2, b4=1, c4=1, d4=1

Vypočítané naším kalkulátorom Diofantovských problémov a celočíselných rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Riešite Diofantovské problémy a hľadáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: