Kartičky 2

Tomáš mal rozdeliť medzi troch kamarátov 259 kartičiek s obrázkami futbalistov. Pričom každý nasledujúci kamarát mal dostať 2-krát viac kartičiek ako predchádzajúci. Koľko kartičiek dostal v poradí druhý kamarát?

Výsledok

x =  146

Riešenie:

Textové riešenie x =Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 2. Koza 4
  bielakoza Slnko vychádza na východe od prístrešku a zapadá na západe. Koze by sa zišlo trochu tieňa, kde a aký druh stromu treba zasadiť , aby ho neobjedla?
 3. Postupnosť
  seq_1 Zapíšte prvých 6 členov tejto postupnosti: a1 = 5 a2 = 7 an+2 = an+1 +2 an
 4. Tretie číslo
  gs Doplňte tretie číslo postupnosti a určte kvocient: 2,5; 1,25;
 5. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 6. Sedadlá
  divadlo_2 Sedadlá v športovej hale sú uložené tak, že v každom nasledujúcom rade je o 5 sedadiel viac. V prvom rade je 10 sedadiel. Koľko sedadiel je: a) v ôsmom rade b) v osemnástom rade
 7. AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 8. AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 9. Jablká
  apples_4 Koľko jabĺk je v piatom a v ôsmom košíku, ak v prvom je 5 jabĺk a v každom ďalšom je o 11 jabĺk viac ako v predchádzajucom?
 10. Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.
 11. GP - začni od konca
  love_ap Urči prvých deväť členov postupnosti, ak a10=-8, q=-1.
 12. AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -3, a71 = 455. a) Určte hodnotu člena a62 b) Určte súčet 71 členov.
 13. Pomer
  geometric_2 Určte podiel prvého a druhého člena GP, ak q=-0,3, a a3=5,4.
 14. Postupnosť 2
  seq2 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a11=-14, d=-1
 15. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 16. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 17. AP - ľahký
  sigma_1 Urči prvých 9 členov postupnosti, ak a10=-1, d=4