Karneval

Žiaci v triede sa dohodli, že na karneval si vyrobia rôzne ozdobné klobúky tvaru kužeľa. Koľko ozdobného materiálu potrebovala trieda s 25 žiakmi na výrobu klobúkov, ak pri vystrihovaní a lepení museli počítať asi s dvadsaťpercentnýn odpadom? ( Rozmery klobúkov sú: polomer 7,5 cm, výška klobúkov 25 cm. )

Správna odpoveď:

S =  1,845 m2

Postup správneho riešenia:

n=25  r=7,5 cm h=25 cm s=r2+h2=7,52+25226,1008 cm  S1=π r s=3,1416 7,5 26,1008614,9848 cm2  S2=S1 m2=S1:10000  m2=614,9848:10000  m2=0,0615 m2  q=1+20/100=56=1,2  S=n q S2=25 1,2 0,0615=1,845 m2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Chcete premeniť jednotku plochy?

Súvisiace a podobné príklady: