Pravdepodobnosť 8791

Záznamy uvádzajú 90% bezchybnosť. Ak sa náhodne vyberie 8 záznamov, aká je pravdepodobnosť, že aspoň 2 záznamy nemajú žiadne chyby?

Správna odpoveď:

p =  0,9999993

Postup správneho riešenia:

q=90%=10090=0,9  C2(8)=(28)=2!(82)!8!=2187=28  p2=(28) q2 (1q)82=28 0,92 (10,9)822,268105  C3(8)=(38)=3!(83)!8!=321876=56  p3=(38) q3 (1q)83=56 0,93 (10,9)830,0004  C4(8)=(48)=4!(84)!8!=43218765=70  p4=(48) q4 (1q)84=70 0,94 (10,9)840,0046  C5(8)=(58)=5!(85)!8!=321876=56  p5=(58) q5 (1q)85=56 0,95 (10,9)850,0331  C6(8)=(68)=6!(86)!8!=2187=28  p6=(68) q6 (1q)86=28 0,96 (10,9)860,1488  C7(8)=(78)=7!(87)!8!=18=8  p7=(78) q7 (1q)87=8 0,97 (10,9)870,3826  C8(8)=(88)=8!(88)!8!=11=1  p8=(88) q8 (1q)88=1 0,98 (10,9)880,4305 p=p2+p3+p4+p5+p6+p7+p8=2,268105+0,0004+0,0046+0,0331+0,1488+0,3826+0,4305=0,9999993Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Chceš si dať zrátať kombinačné číslo?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: