Poháre

Máme tri poháre. V tých pohároch sme mali tekutinu a z nudy sme ich začali prelievať.

1. Preliali sme po jednej tretine tekutiny z druhého pohára do prvého a tretieho.
2. Potom sme preliali po jednej štvrtine tekutiny z prvého pohára do druhého a tretieho.
3. Nakoniec ešte po jednej pätine tekutiny preliali z tretieho pohára do prvého a druhého.

Nakoniec v pohároch ostalo po 8, 10 a 7 dl tekutiny.

Koľko tekutiny žiaci naliali do ktorého pohára pôvodne?

Správna odpoveď:

a =  6,5 dl
b =  14,5 dl
c =  4 dl

Postup správneho riešenia:


d=a+b/3
e=b/3
f = c+b/3
k = d/2
l = e+d/4
m = f+d/4
x = k+m/5
y = l+m/5
z = m ·3/5
x=8
y=10
z = 7

3a+b-3d = 0
b-3e = 0
b+3c-3f = 0
d-2k = 0
d+4e-4l = 0
d+4f-4m = 0
5k+m-5x = 0
5l+m-5y = 0
3m-5z = 0
x = 8
y = 10
z = 7

a = 13/2 = 6,5
b = 29/2 = 14,5
c = 4
d = 34/3 ≐ 11,333333
e = 29/6 ≐ 4,833333
f = 53/6 ≐ 8,833333
k = 17/3 ≐ 5,666667
l = 23/3 ≐ 7,666667
m = 35/3 ≐ 11,666667
x = 8
y = 10
z = 7

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: