Komplexné

Sú tieto čísla 2i, 4i, 1+2i, 8i, 3+2i, 4+7i, 8i, 8i+4, 5i, 6i, 3i komplexné?

Výsledok


Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Vyskúšajte kalkulačku s komplexnými číslami.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Súčet tretích odmocnín
  meters_1 Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 343.
 2. Prevrátená hodnota
  complex_numbers Vypočítajte prevrátenú hodnotu komplexného čísla z=0.8+0.6i:
 3. Moivrovka
  sqrt3_complex Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.
 4. Komplexné
  cplx Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4
 5. Im>0?
  ReIm Je číslo 6i kladné?
 6. Komplexné odčítanie
  cplx_function_1 Určte rozdiel dvoch komplexných čísel: 3i2-3i4
 7. Log
  exp_log Vypočítaj hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 8. Podiel odmocnín
  exp_10 Vypočítajte podiel dvoch piatych odmocnín z čísla 32.
 9. Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 10. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 11. Jednotková matica easy
  matrix_17 Napíšte počet jednotiek, ktoré obsahuje jednotková matica s počtom riadkov 3.
 12. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítajte: ?
 13. Matička
  matrix_7 Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 14. V cukrárni
  ice_cream V cukrárni predávajú 5 druhov zmrzlín. Koľkými spôsobmi si môžem kúpiť 3 druhy, ak mi na poradí zmrzlín nezáleží?
 15. AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 16. Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 17. 8b ihlan
  8gon_pyramid Narysuj vo voľnom rovnobežnom premietaní osemboký ihlan, ak dĺžka hrany a=3 cm a výška ihlana v=6 cm.