Deliteľnosť - 6. ročník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 123

 • Deliteľnosť
  nice_circles Určite všetkých deliteľov čísla 84.
 • Deliteľnosť 2
  divisors Koľko deliteľov má prirodzené číslo 85?
 • Číslo
  num Určte číslo, o ktorom viete, že rozdiel jeho päťnásobku a trojnásobku sa rovná 42.
 • Sú párne
  numbers_44 Súčet štyroch po sebe idúcich párnych čísel je 92. Určte tieto čísla.
 • Jablká 2
  jableka Koľko minimálne jabĺk je v košíku, ak je možné ich bezo zvyšku rozdeliť do balíčkov po 6, 14 i 21 kusoch?
 • Rozklad čísla na súčin
  prime Zapíšte číslo 98 ako súčin prvočíselných činiteľov (faktorov).
 • Päťky
  five_1 koľko čísel od 0 po 999 obsahuje aspoň jednu číslicu 5?
 • Nohy 4
  pigs_2 Sliepky a prasata majú dokopy 46 nôh. Najmenej koľko môžu mať hláv?
 • Rozklad
  prime_factorization Urobte rozklad pomocou prvočísel čísla 155. Výsledok zapíšte ako prvočíselné delitele (všetky, aj násobné)
 • Súčet 32
  eq1 Súčet piatich po sebe idúcich nepárnych čísel je 75. Zisti, súčet druhého a štvrtého z nich.
 • Spoločné delitele
  prime Najdi všetky spoločné delitele čísel 30 a 45.
 • Deliteľnosť
  divisibility Je číslo 22388 deliteľné (bezo zvyšku) číslom 4?
 • Koľko 58
  numbers2_3 Koľko je čísel menších ako 222, ktorých ciferný súčet je 8?
 • Počet riešení
  eggs Koľko riešení má rovnica x . y = 2950 s dvoma neznámymi v množine prirodzených čísel
 • Bezo zvyšku
  numbers_2 Koľko trojciferných prirodzených čísel je deliteľných bezo zvyšku číslom 9?
 • Nájdite 6
  numbers_2 Nájdite najmenšie päťciferné číslo tvaru A432B, ktoré je deliteľné 15.
 • Súčet 30
  numbers_1 Súčet ôsmich za sebou idúcich párnych prirodzených čísel je 1 688. Urči najväčšie z čísel
 • Rozdiel 6
  numbers_45 Aký je rozdiel najväčšieho a najmenšieho čísla, ktoré su zložené iba z nepárnych číslic a žiadna z číslic sa v číslach neopakuje?
 • Čísla 9
  numbers2_16 Koľko trojcifernych čísel delitelnych číslom štyri môžeme vytvoriť z čísel 1;2;3; a 5, ak sa číslice v čísle nemôžu opakovať?
 • Ciferny súčet 27
  numbers2_15 Ktoré najväčšie šesťciferné číslo ma ciferný súčet 27?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .