Zlomok

Číslo fraction{0, overline{ 40 }}{0,40 } ; ; zapíšte ako zlomok a/b, kde a je čitateľ a b menovateľ. a,b - prirodzené čísla.

Výsledok

a =  100
b =  99

Riešenie:

Textové riešenie a =
Textové riešenie b =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Desatinné číslo
  fractions_2 Zapíšte zlomkom A/B v základnom tvare desatinné číslo 6.015111111... (s nekonečným desatinným rozvojom).
 2. Nekonečný des. rozvoj
  series Predstav si nekonečné, desatinné číslo 0,99999999 .. ... ... ... čiže desatinnú čiarku a za ňou nekonečnú postupnosť deviatok. Urči o koľko je toto číslo menšie ako číslo 1. Za vyriešenie tohto náročného príkladu vopred ďakujem.
 3. Kvocient 11
  seq_9 Vypočítajte kvocient geometrickej postupnosti, ak súčet prvých 2 členov sa rovná 1,1, a a6=10000. Kvocient je prirodzené číslo.
 4. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 5. Tretie číslo
  gs Doplňte tretie číslo postupnosti a určte kvocient: 2,5; 1,25;
 6. Domáca úloha
  fruit V debničke je 18 sliviek 27 marhúľ a 36 orechov. Koľko kusov ovocia zostalo v debničke ak z nej Palo zobral 8 devätín: 1. orechov 2. marhúľ 3. ovocia 4. kôstkovíc
 7. Rožky
  rohliky Mamička kúpila 13 rožkov. Otecko zjedol 3,5 rožku. Koľko rožkov zostalo, keď si ešte Peter dal na večeru 2?
 8. Rad, rady ...
  sequence_geo Určte súčet nekonečného radu: 1/3+1/9+1/27+1/81.. .
 9. Rad
  question Určite 6-tý člen a súčet geometrického radu: 5-4/1+16/5-64/25+256/125-1024/625+....
 10. Moivrovka
  sqrt3_complex Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.
 11. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 12. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 13. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 14. GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21
 15. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 16. GP - začni od konca
  love_ap Urči prvých deväť členov postupnosti, ak a10=-8, q=-1.
 17. Pomer
  geometric_2 Určte podiel prvého a druhého člena GP, ak q=-0,3, a a3=5,4.