Lichoběžník - těžký

Základny lichoběžníku jsou: 24, 16 cm.
Úhlopříčky 22, 26 cm.
Vypočítejte obsah a obvod.

Správná odpověď:

S =  264 cm2
o =  67,9663 cm

Postup správného řešení:

a=24 cm c=16 cm  u=22 cm v=26 cm  w=a+c=24+16=40 cm  s=u+v+w2=22+26+402=44 cm  S=s (sw) (su) (sv)=44 (4440) (4422) (4426)=264 cm2

Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.

S=a+c2 h=w2 h  h=2 S/w=2 264/40=665=13.2 cm  u2=h2+a12=13.22+17.62=435625=174.24  a1=u2h2=22213.22=885=17.6 cm a2=aa1=2417.6=325=6.4 cm  b2=h2+a22  b=h2+a22=13.22+6.4214.6697 cm  c1=v2h2=26213.22=1125=22.4 cm c2=ac1=2422.4=85=1.6 cm  d2=h2+c22  d=h2+c22=13.22+1.6213.2966 cm  o=a+b+c+d=24+14.6697+16+13.2966=67.9663 cmNašel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


avatar
Tipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady:

 • P lichoběžník
  Trapezium_example Pravoúhlý lichoběžník má základny 16 a 5 a obsah 24 cm2. Jaký je jeho obvod?
 • Lichoběžník
  trapezoid Vypočítejte obsah lichoběžníku ABCD se stranami |AB|= 54 cm, |BC|=26 cm, |CD|=12 cm, |AD|=40 cm..
 • Čtyři strany licho
  lichobeznik Vypočtěte obsah lichoběžníku ABCD se stranami a = 65 cm, b = 29 cm, c = 40 cm, d = 36 cm
 • Obvod lichoběžníku
  trapezoid-right Vypočítej obvod pravoúhlého lichoběžníku, když jeho obsah je 576 cm2, strana "a" (základna) je 30 cm a výška 24 cm.
 • Šestiboký hranol 2
  hexagon_prism2 Vypočítej objem pravidelného šestibokého hranolu jehož tělesové úhlopříčky jsou 24cm a 25cm.
 • Kosočtverec
  rhombus Vypočítejte obvod a obsah kosočtverce, jehož úhlopříčky jsou dlouhé 16 cm a 40 cm.
 • Vypočtěte 7
  rr_lichobeznik Vypočtěte obsah rovnoramenného lichoběžníka, jsou-li základny 12 cm a 20 cm, délka ramene je 16 cm
 • Rovnoramenný lichoběžník
  lichobeznik V rovnoramenném lichoběžníku ABCD, AB||CD, je |CD| = c = 7 cm, výška v = 13 cm, |CAB| = 26°. Vypočítej obsah lichoběžníku.
 • Kosočtverec
  diamond Kosočtverec má stranu 17 cm a uhlopříčku 22 cm. Vypočítejte jeho obsah.
 • Obvod 20
  lich Obvod rovnoramenného lichoběžníku je 34 cm. Rozdíl délek základen je 6 cm. Délka ramena je třetina délky delší základny. Určete délky stran lichoběžníku.
 • Vypočítejte 53
  rr_lichobeznik Vypočítejte výšku v rovnoramenném lichoběžníku, je-li obsah 520 cm2 a základny a=25 cm a c=14cm. Vypočítejte vnitřní úhly lichoběžníku.
 • Hranol 27
  kosostvorec Hranol s kosočtverečnou podstavou má jednu úhlopříčku podstavy 20 cm a hranu podstavy 26cm. Hrana podstavy je k výšce hranolu v poměru 2:3. Vypočítej objem hranolu.
 • Najděte
  diagons-of-an-isosceles-trapezoid Najděte obsah rovnoramenného lichoběžníku, pokud délka základen je 16 cm a 30 cm, a diagonály (úhlopříčky) jsou navzájem kolmé.
 • Výška
  lichobeznik Výška v a základny a, c v lichoběžníku ABCD jsou v poměru 1: 6: 3, jeho obsah S = 324 cm čtverečních. Úhel u vrcholu B = 35 stupňů. Určete obvod lichoběžníku
 • Lichoběžník 26
  lichobeznik-stredni_pricka V rovnoramenném lichoběžníku ABCD vypočítej chybějící délku strany "a" a pak jeho obsah. Strana b=d=50 cm, c=20 cm, výška=48 cm.
 • Lichoběžník
  trapezium Uřčete výšku lichoběžníka ABCD, který má obsah 77,5 cm2 a základny o délkách 16 cm a 15 cm.
 • Vypočítejte 22
  described_circle2 Vypočítejte obsah kruhu, který má stejný obvod jako je obvod obdélníku vepsané kružnici o poloměru r 9 cm tak, že jeho strany jsou v poměru 2 ku 7.