Vypočítejte 17173

1. Určete rozměry válcové nádoby o objemu 5 litrů, pokud výška nádoby se rovná poloměru podstavy.

2. Ve sklenici válcovitého tvaru o vnitřním průměru 8 cm jsou 3 dl džusu. Vypočítejte plochu džusem smáčené části sklenice.

3. Konzerva s okurkami má tvar válce. Její výška je 13 cm a průměr podstavy 12 cm. Po naplnění okurkami se do ní dali ještě nalít 2 dl nálevu. Vypočítejte objem okurek v konzervě.

Správná odpověď:

r1 =  1,1675 dm
h1 =  1,1675 dm
S2 =  200,2655 cm2
V3 =  1270,2654 cm3

Postup správného řešení:

V=5 l 1 l = 1 dm3 h1 = r1 V = π r12 h1 = π r1 3  r1=3V/π=35/3,1416=1,1675 dm
h1=r1=1,1675=1,1675 dm
D=8 cm V=3 dl cm3=3 100  cm3=300 cm3  r=D/2=8/2=4 cm Sp=π r2=3,1416 4250,2655 cm2  V = Sp   h2 h2=V/Sp=300/50,26555,9683 cm  S2=π D h2+Sp=3,1416 8 5,9683+50,2655=200,2655 cm2
h3=13 cm D3=12 cm Vu=2 dl cm3=2 100  cm3=200 cm3  r3=D3/2=12/2=6 cm V33=π r32 h3=3,1416 62 131470,2654 cm3  V3=V33Vu=1470,2654200=1270,2654 cm3Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: