Valcové príklady

1. Určte rozmery valcovej nádoby s objemom 5 litrov, ak výška nádoby sa rovná polomeru podstavy.

2. V pohári valcovitého tvaru s vnútorným priemerom 8 cm sú 3 dl džúsu. Vypočítajte plochu džúsom zmáčanej časti pohára.

3. Konzerva s uhorkami má tvar valca. Jej výška je 13 cm a priemer podstavy 12 cm. Po naplnení uhorkami sa do nej dali ešte naliať 2 dl nálevu. Vypočítajte objem uhoriek v konzerve.

Správna odpoveď:

r1 =  1,1675 dm
h1 =  1,1675 dm
S2 =  200,2655 cm2
V3 =  1270,2654 cm3

Postup správneho riešenia:

V=5 l 1 l=1 dm3 h1=r1 V=πr12 h1=πr13  r1=V/π3=5/3.14163=1.1675 dm
h1=r1=1.1675=1.1675 dm
D=8 cm V=3 dl cm3=3 100  cm3=300 cm3  r=D/2=8/2=4 cm Sp=π r2=3.1416 4250.2655 cm2  V=Sp h2 h2=V/Sp=300/50.26555.9683 cm  S2=π D h2+Sp=3.1416 8 5.9683+50.2655=200.2655 cm2
h3=13 cm D3=12 cm Vu=2 dl cm3=2 100  cm3=200 cm3  r3=D3/2=12/2=6 cm V33=π r32 h3=3.1416 62 131470.2654 cm3  V3=V33Vu=1470.2654200=1270.2654 cm3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Viete objem a jednotku objemu a chcete premeniť jednotku objemu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady:

 • Vzdialenosť 11
  earth Vzdialenosť zeme od mesiaca je 3,844,10 na ôsmu metrov. Koľko je to kilometrov?
 • Konzerva
  konzerva Konzerva s olejom má tvar rotačného valca, ktorého výška sa rovná priemeru jej podstavy. Povrch konzervy je 1884 cm2. Vypočítaj, koľko litrov oleja je v konzerve.
 • Výška valca
  cylinder Vypočitajte výšku valca ak jeho povrch je 2500 dm2 a podstavy majú priemer 5dm.
 • Pohár
  sklenice Z pohára tvaru valca sa po naklonení čiastočne vyliala voda a to tak, že na dne pohára dosahuje hladina vody presne do polovice základne tzn. tvorí jej priemer. Výška pohára h = 7 cm a priemer pohára je 12 cm. Ako vypočítať koľko vody zostalo v pohári?
 • Hrnček 2
  cylinder Hrnček má tvar valca s výškou 60,7mm. Nachádza sa v ňom 2 dl vody a ak ponoríme do vody guľôčku s priemerom 40cm voda ešte z hrnčeka nezačne vytekať . Aký je minimálny priemer hrnčeka?
 • Dve škatuľky
  cuboid Dve škatuľky tvare kvádra s rozmermi 5 cm, 8 cm, 10 cm a 5 cm, 12 cm, 1 dm máme nahradiť jedinou krabičkou tvaru kocky s rovnakým objemom. Vypočítajte jej povrch.
 • Valec
  valec Vypočítajte vnútorné rozmery nádoby tvaru rotačného valca, ktorej objem je 2 l, ak sa výška nádoby rovná priemeru podstavy.
 • Nádoby - prelievanie
  nadoby Máme nádobu s obsahom 7 litrov, 5 litrov a 2 litre. Najväčšia nádoba je naplnená tekutinou, ostatné sú prázdne. Dokážeš iba prelievaním získať 5 litrov a dvakrát po jednom litri tekutiny? Na koľko preliatie to ide?
 • Kváder - hrany v pomere
  kvader11 Veľkosti hrán kvádra sú v pomere 2: 3: 5. Najmenší stena kvádra má obsah 54 cm2. Vypočítajte povrch a objem kvádra.
 • Povrch valca
  valec Priemer podstavy valca je tretina dĺžky výšky valca. Vypočítajte povrch, ak je objem 2 m3.
 • Pre štatistický
  normal_d Pre štatistický súbor: 2,3; 3,4; 1,8; 3,2; 3,2; 1,9; 3,3; 4,5; 4,3; 5,0; 4,8; 4,3; 4,3; 1,9 určte výberový rozptyl a medián, a z empirickej distribučnej funkcie určte P(2,1 < ξ < 3,5).
 • Parabolický úsek
  ParabolicVolume Parabolický úsek má základňu a = 4 cm a výšku v = 6 cm. Vypočítajte objem telesa, ktoré vznikne rotáciou tejto úseče a) okolo svojej základne b) okolo svojej osi. Vopred ďakujem za riešenie.
 • Nádoba 12
  sudy Aký je priemer nádoby tvaru valca, ak v nej pol litra vody siaha do výšky 12 cm?
 • Výška = priemer
  valec Povrch valca, ktorého výška sa rovná priemeru podstavy, je 4239 cm štvorcových. Vypočítaj objem valca.
 • Z plnej
  bazen2 Z plnej nádrže vypustili vodu troma otvormi. Prvý otvorom odtiekla 1/6 objemu nádrže, druhým otvorom 2/5 objemu a tretím otvorom 1/4 objemu. Nádrž má tvar kvádra s rozmermi 6,6 m; 3 m; 2 m. Koľko litrov vody v nádrži zostalo?
 • Voda
  cylinder Do plnej valcovej nádrže vysokej 5 m s polomerom podstavy 3 m vložíme teleso tvaru kvádra s rozmermi 1,2 m, 1,9 m, 1,3 m. Koľko litrov vody vytečie?
 • Sučin 7
  numbers Sučin troch čísel je 224. Prvé z nich je 10, druhé je 50 - krát menšie ako prvé. Vypočítajte tretie číslo.